Predikant Predikant

Onze gemeente heeft een fulltime predikant voor het werk in haar midden aangesteld. Momenteel is onze kerk vacant.

De predikant houdt zich vooral bezig met de volgende zaken:
– voorgaan in de zondagse (of bijzondere) erediensten;
– toerusten en ondersteunen van de aanwezige ambtsdragers en vrijwilligers die in de gemeente actief zijn;
– bezoek aan gemeenteleden, die voor kortere of langere tijd te maken hebben met een crisis of veranderende situatie;
– ondersteunen van de catechese en vorming in de gemeente;
– in samenspraak met de kerkenraad de kerk vertegenwoordigen in de contacten naar andere kerken of instellingen toe;
– bedienen van de sacramenten (Doop en Heilig Avondmaal), alsmede het leiden van rouw- en trouwdiensten;
– geven van (belijdenis) catechese voor 17 jaar e.o.;
– samen met de kerkenraad leiding geven aan de gemeente

Momenteel worden er geen Inloopspreekuren gehouden.

In geval van ernstige ziekte, ziekenhuisopname, ongeval of bij vreugdevolle gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, jubilea) is het raadzaam de ouderling te informeren en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Mocht deze niet bereikbaar zijn, dan kan contact worden opgenomen met Leo Hartkoren (078 69 99 577) of Joke Bouwman (411 200).
Ook in alle andere voorkomende situaties of bij vragen is de ouderling, pastoraal werker en/of diaken de eerst aangewezen contactpersoon.

PREDIKANTEN DIE DE KERK VAN SLIEDRECHT HEBBEN GEDIEND 

terug