Liturgische bloemschikking 40-dagentijd

Tijdens de 40-dagentijd worden liturgische bloemschikkingen gemaakt. Hieronder de foto’s en bijbehorende teksten van de schikkingen.
Zondag 5 maart 2017
Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door glans en schittering
die hem getoond worden.
Sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde.
Sta in die kracht.

 

 

Zondag 12 maart 2017
Sta in je kracht
Met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar, soms even,
kan zijn, herinnering, die blijft
en vreugde geeft.
Sta in die kracht

 

 

Zondag 19 maart 2017

Sta in je kracht
neem van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven uit liefde die opricht
om te staan in je kracht

 

 

 

Zondag 26 maart 2017
Sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen
van het hart
dat geeft kracht.

Iconen bezichtiging en Vesperviering

Op zaterdagmiddag 20 mei a.s. brengt Vorming & Toerusting een bezoek aan de ‘Agios Nikolaos’ kerk: een Grieks-Orthodoxe kerk aan de Westzeedijk 333 in  Rotterdam. Om 16.30 uur wordt gestart met een rondleiding langs de Iconen o.l.v. de (engels sprekende) priester.  Aansluitend kan worden deelgenomen aan de Vesper die om 18.00 uur begint en ongeveer drie kwartier duurt. Het verzoek is om gepaste kleding te dragen. Het vertrek vindt plaats om 15.30 uur vanaf de kerk. Neem voor aanmelding/vragen/informatie vóór 12 mei a.s. contact op met Marjan Boer marjanboer@xs4all.nl /0184 415063 of Marja de Winter marjadewinter@solcon.nl / 0184 411889.

 

Zondag met….

Op zondag 2 april a.s. zal er om 18.00 uur een bijzondere (inter actieve) dienst gehouden worden m.m.v. ds. Joost Schelling, Prof. Dr. K(im) Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Ad van Leeuwen (orgel), Koos van Vliet (piano) en Hanny de Jong (cello). Kenmerk van de dienst: Kerk in deze wereld zijn, hoe doe je dat? En hoe ben je met ‘de wereld’ in gesprek rond geloof en Bijbel.

Zondagavondzang

Op zondag 26 maart a.s. wordt er om 18.00 uur een Zondagavondzangdienst gehouden m.m.v. het Gereformeerd Kerkkoor en het interkerkelijk koor ‘El Jakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst. Het orgel wordt bespeeld door Bert Kruis en Ank Steenkist verzorgt de verbindende teksten. Het thema luidt: ‘Op weg naar Pasen’.

Geef voor eten. Red levens.

De samenwerkende hulporganisaties in Nederland, waaronder Kerk in Actie, hebben aandacht gevraagd voor de hongersnood in Afrika. Miljoenen levens, vooral van kinderen, worden bedreigd. De Diaconie heeft daarom besloten om de Heilig Avondmaalscollecte op 13 april (Witte Donderdag) te bestemmen voor deze nationale actie. Geld kan ook worden overgemaakt op giro 555 of op de rekening van de Diaconie (NL 36 FVLB 0227 1723 02) o.v.v. Noodhulp Afrika.

Paaswake

Ook dit jaar wordt er van zaterdag 15 (22.30 uur) op zondag 16 april a.s. een Paaswake gehouden voor jongeren vanaf 12 jaar. Als je wilt meedoen, dan kun je je opgeven bij Hanneke (telefoon 06 1268 5531).

Kerk & Israël

Der werkgroep Kerk & Israël organiseert op donderdag 30 maart a.s. in de Maranathakerk (Lijsterweg 2) een Israëlavond m.m.v. rabbijn Lion S. Erwteman, die samen met zijn echtgenote stichter is van Beth-Yeshua, een Messiasbelijdende gemeente in Amsterdam. Hij zal een inleiding houden over het ‘Messiasbelijdende Jodendom in de voetstappen van Jezus’.De bijeenkomst begint om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur inloop.

Paasontbijt

Op eerste Paasdag wordt er vanaf 08.15 uur weer een gezamenlijk ontbijt georganiseerd in De Voorhof. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. De bedoeling is dat iedereen iets meebrengt, bijv. brood(jes), beleg, eierkoeken en/of…. Op de ochtend wordt al het eten verzameld en daarna kan een keuze gemaakt worden. Voor drinken wordt gezorgd. Aanmelden kan tot en met zondag 9 april in De Voorhof.

Paasproject Kindernevendienst

Het Paasproject van de Kindernevendienst luidt: ‘Het moment dat alles verandert’. We mogen ontdekken dat Jezus heel bewust handelt; hij laat de voorspellingen uit het Oude Testament in vervulling komen. Over elke stap in de tijd is nauwkeurig nagedacht. Maar de tijd tikt door, het wordt dus steeds spannender. Tot aan Pasen in elke zondagmorgendienst.

Paas-cyclus 2017

Onder het thema ‘Sterk en Dapper’ wordt in de periode tot en met zaterdag 15 april a.s. de zgn. 40dagentijd gehouden. Tijdens deze Paas-cyclus wordt elke donderdagavond van 19.30 – 20.00 uur een verstilde avondgebedsviering gehouden in de kerkzaal. Deze vieringen worden verzorgd door verschillende gemeenteleden. In elke viering staat één van de kruiswoorden, in een meditatief moment, centraal. Daarbij gaat het niet zozeer om een bijbelse uitleg, maar meer om een persoonlijke geloofservaring. Waar raakt het verhaal mij, of wat kan ik ermee? Nadien zijn er nog bijzondere vieringen op zondag 9 april (Palmpasen), Witte Donderdag (13 april), Goede Vrijdag (14 april) en Stille Zaterdag (15 april). Op Paaszondag (16 april ) wordt de cyclus in een feestelijke ochtenddienst afgesloten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om voornoemde bijeenkomsten van deze Paas-cyclus bij te wonen c.q. te volgen.