Zondagavondzang

Op zondag 30 juli a.s. wordt er om 18.00 uur een Zondagavondzangdienst gehouden. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door André de Jager (organist) en Leo Kooijman (euphonium). De verbindende teksten worden verzorgd door Ank Steenkist.

Filmmiddag

Op woensdag 16 augustus a.s. wordt er om 14.00 uur een filmmiddag gehouden in De Voorhof. Dan wordt gekeken naar de dvd die gemaakt is van de Musical Mozes. Deze activiteit staat open voor iedereen en is gratis. Wie vervoer wil hebben kan contact opnemen met Ank (41 85 48) of Lies (41 04 28).

Ambtsdragers

Op zondag 27 augustus a.s. zal in de ochtenddienst (09.30 uur) aandacht worden besteed aan het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers.

Nachtje weg

Van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober a.s. wordt er voor jongeren vanaf 14 jaar weer een nachtje-uit georganiseerd. Het vertrek vindt plaats om 17.00 uur vanaf De Voorhof en de kosten bedragen tien euro per persoon. Nadere informatie verstrekt Hanneke Hoogendoorn (06-12 68 55 31) en je kunt je opgeven via emailadres h.hoogendoorn@vandervliesschoenen.nl

 

Huwelijkscursus

Door de Nederlands Gereformeerde Kerk (Jacob Catsstraat 6 / Sliedrecht) wordt op 11, 18 en 25 september en op 2 en 9 oktober a.s. een Premarriage Course gehouden. Klik voor meer informatie en aanmelding hier Huwelijkscursus

Vakantiebijbelgids

Heerlijk, even op vakantie! Met elkaar op reis of gewoon thuis genieten van rust. De vernieuwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission helpt je om even op adem te komen met drie weken aan overdenkingen. Dit jaar nemen we het Bijbelboek Psalmen als leidraad. Verlangen naar God, vertrouwen op God en genieten van God, zijn de thema’s die in deze gids aan bod komen. De vertrouwde puzzel is ook weer opgenomen, met kans op mooie prijzen. Het mini-magazine kan digitaal bekeken worden via https://issuu.com/arkmission/docs/arkbwvakantiegids0317-dig

 

Beroepingswerk

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie samengesteld. Kijk voor nadere informatie hier Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier Profielschets GKS 2017 Namen van te beroepen predikanten kunnen worden genoemd aan de scriba, Joke Bouwman. Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)

 

The Bible Friends

In het nieuwe seizoen (september) gaan wij verder als een gesprekskring voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ben je tussen de 20 en 35 jaar en heb je moeite om aansluiting te vinden in een groep, dan ben je hartelijk welkom bij ‘The Bible Friends’. Wil je meer informatie, zoek dan contact met Fia van der Kuil, Mari Bakker of Ada van Oorschot of mail naar de scriba jphbouwman1@gmail.com

Beachvolleybal toernooi

Op zaterdag 2 september a.s. wordt er weer een Beach Volleybal Toernooi met BBQ georganiseerd aan de Sportlaan op het terrein van de SLTC. Geef je op met vrienden, buren, gezin, sportmaatjes of individueel.  Wie niet wil meespelen, kan wel komen mee-eten. De kosten voor de BBQ (excl. drankjes) bedraagt vijf euro voor een volwassene en één euro voor een kind tot en met 12 jaar. Graag vooraf opgeven bij Wiebe de Vries (wiebedevries@live.nl).

Diaconie

Is er een sociale of diaconale vraag, voor uzelf of voor iemand anders? Kent u of bent u iemand met een financiële hulpvraag? Neem dan contact op met één van de diakenen of met de voorzitter van de Diaconie, Dick Jan de Rover (41 14 28) of stuur een mail naar diaconie.gerefkerk.sliedrecht@gmail.com