Kinderbiddag

Op woensdagmiddag 14 maart a.s. wordt om 14.30 uur de Kinderbiddag gehouden in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Jacob Catsstraat 6. ‘Kom in beweging’ is het thema dit jaar. Bidden is ook doen, of juist niet doen. Daar staan wij die middag bij stil. De dienst wordt geleid door ds. Geert van Dijk (NGK) en alle kinderen van de basisschool zijn met hun moeders, vaders, oma’s, opa’s, vriendinnen en/of vrienden van harte welkom. Deze dienst wordt georganiseerd met onze kerk en de collecte gaat dit keer naar het Lilianefonds.

Dropactie

Om de kampprijs zo laag mogelijk te houden, wordt er dit jaar een DROPactie gehouden. Vanaf maandag 5 maart a.s. krijgen de clubkinderen formulieren mee om bestellingen op te nemen bij hun ouders, de overige familieleden, vrienden en/of buren. Dit jaar kunnen er ook zakjes winegums besteld worden. In De Voorhof komen er extra formulieren te liggen. Hierop staat alle informatie weergegeven. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan even contact op met Amanda van den Heerik (amanda_verschoor@hotmail.com)

 

Biddag voor Gewas & Arbeid

Op woensdag 14 maart a.s. wordt er om 19.30 uur een dienst gehouden voor Gewas & Arbeid. Aansluitend wordt er in De Voorhof een gemeentevergadering belegd. Tijdens deze vergadering worden de jaarcijfers van de kerk en de diaconie toegelicht en zal Kirsten Karsijns meer vertellen over haar stage in Malawi en de plannen die zij heeft.

Paasontbijt

Iedereen – dus van jong tot oud – wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Paasontbijt in De Voorhof op zondag 1 april a.s. om 08.15 uur. Daarbij is het de bedoeling dat iedereen iets te eten meeneemt (bijv. broodjes, beleg, eierkoeken). Al het meegenomen eten wordt op een tafel uitgestald en daarna kan iedereen iets uitkiezen. Voor drinken wordt gezorgd. Je kunt je aanmelden in De Voorhof via de intekenlijst.

Paasproject Kindernevendienst

Op zondag 18 februari start in de ochtenddienst het Kindernevendienstproject rond Pasen. Het thema is: ‘De Nieuwe Schepping’. In de komende weken worden heel wat thema’s behandeld met de kinderen van de basisscholen, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de schepping, zoals die was en is geworden, en de vernieuwing van de schepping, zoals deze door Jezus heeft plaatsgevonden. Wekelijks wordt er in de kerk gewerkt met een zwarte poster. Na terugkeer in de kerk vertelt iemand van de leiding iets over het stukje dat op de poster wordt geplakt en er wordt gezongen uit het projectlied. Voor nadere informatie kan contact worden gezocht met Judith (06 53702046 of judithprins1984@hotmail.com)

Jeugdkamp 2018

Het jeugdkamp van het clubwerk wordt gehouden van woensdag 9 mei en duurt tot en met zaterdag 12 mei 2018. Het thema is dit jaar ‘Reis om de wereld’. Alle clubkinderen krijgen een brief en een aanmeldingsformulier mee op de club en als er jeugd is van onze kerk die ook mee wil, in De Voorhof liggen aanmeldingsformulieren. Aanmelden kan tot 25 maart a.s. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt er weer een DROPACTIE gehouden (lees elders) en kunnen er nog steeds lege statiegeldflessen in de grote doos in de hal van De Voorhof worden gedeponeerd.

Open Tafels

Tijdens de 40dagen tijd worden er in de periode van 18 februari tot en met 31 maart zgn. ‘open tafels’ georganiseerd. Gemeenteleden nodigen u dan uit om aan hun eetkamertafel een maaltijd te nuttigen. Als u wilt meedoen, dan kunt u uw naam doorgeven aan Emiel de Jager (emieldejager@live.nl of 06-45297151). Het aanbod wordt vermeld in een van de komende Zondagsbrieven en wie wil mee eten meldt zich 24 uur van te voren bij u aan. Doet u mee?

iBelieve

Op maandag 9 april a.s. komt de gespreksgroep iBelieve weer bij elkaar. De deelnemers variëren in leeftijd van 20 – 80 jaar en de bijeenkomsten worden maandelijks gehouden, afwisselend op maandag- of dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur is er inloop in de Voorhof met koffie/thee en de avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor deze serie is een Bijbelleesrooster gemaakt ter ondersteuning voor deze avonden. De volgende avond wordt gehouden op: 8 juni.

Wie vandaag de dag

zijn stellingen op een

kerkdeur spijkert,

moet de schade aan de

deur betalen.

Uit: 95 Speldenprikken – uitgave PKN

Kerkreisje

Op woensdag 18 april a.s. wordt het jaarlijkse kerkreisje gehouden. Dit jaar maken we de tocht ‘Holland op z’n mooist’, een tocht door polders en met koeien, molens en meren. Onderweg koffie met….., een lunch en een diner in Parkzicht. De kosten bedragen 50 euro p.p. Opgave graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 10 april a.s. De reiscommissie bestaat uit Bep van helvoort, Coby Korporaal, Wil van Ommen en Fia van der Kuil.