ADVENT Zondagavondzang

Op zondag 26 november a.s. wordt er om 18.00 uur weer een Zondagavondzangdienst gehouden welke in het teken van Advent zal staan. Er wordt medewerking verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en het Interkerkelijk koor ‘El Jakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst. Het orgel wordt bespeeld door Bert Kruis en Gerard de Haan verzorgt de verbindende teksten rond het thema ‘Het Licht tegemoet’. De volgende Zondagavondzangdienst is op zondag 28 januari 2018 om 18.00 uur. Dan zijn de medewerkenden: André de Jager (orgel), Jolanda den Houter (hobo) en Ank Steenkist (verbindende teksten).

Bijbelkring

Op dinsdag 21 november a.s. wordt er om 15.00 uur in De Voorhof een bijeenkomst gehouden van de Bijbelkring. Deze bijeenkomsten staan dit seizoen onder leiding van ds. K.D. van den Hout. Wie interesse heeft in deelname, kan contact opnemen met Dicky, telefoon 078 69 34 941 / email: dickypitlo@gmail.com of André Bor, telefoon 42 52 52 / email: abor@planet.nl

Adventskalender

De Adventskalender 2017 is nu te bestellen. De kalender kost 10 euro en de netto opbrengst is bestemd voor het Rwanda Project ‘iedereen een dak’. In de Voorhof hangt een intekenlijst en de kalender kan telefonisch besteld worden bij Rita (41 24 03), of via de mail adenritav@gmail.com

 

Zegeltjes sparen

De Diaconie spaart zegels voor gratis producten. Heeft u zegels over, dan kunt u deze in de doos doen in de hal van De Voorhof. Vooral spaarpunten van Douwe Egberts en AH (Perla koffie) zijn welkom. De Diaconie zorgt voor de rest. Voor nadere informatie: Carin (41 61 15).

Spelletjesmiddag

Op maandagmiddag 22 januari a.s. organiseert Diakass vanaf 14.30 uur weer een spelletjesmiddag voor iedereen van jong tot oud in De Voorhof, Middeldiepstraat 6. Wie vervoer nodig heeft, belt even met Lies (41 04 28) of met Ank (41 85 48). De andere spelletjesmiddagen worden gehouden op: maandag 19 februari, maandag 19 maart, maandag 16 april, maandag 14 mei, maandag 11 juni, maandag 9 juli en maandag 6 augustus.

Huwelijkscursus

Op zeven woensdagavonden (17, 24 en 31 januari, 14 en 21 februari en 7 en 21 maart a.s.) wordt er in de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘de Ontmoeting’, Jacob Catsstraat 6, door ds. en mevrouw Van Dijk, een huwelijkscursus gegeven. Op deze avonden worden vanuit de Bijbel bouwstenen (verhalen en video materiaal) aangereikt voor een sterk huwelijk. Neem voor meer informatie contact met ds. Geert van Dijk.

Beroepingswerk

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie (BC) samengesteld. Kijk voor nadere informatie hier Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht Door de BC zijn Leo Hartkoren en Annie de Jager aangesteld tot voorzitter resp. secretaris. Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier Profielschets GKS 2017 Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)

 

Stilte Avonden

In de Adventsperiode organiseert Vorming & Toerusting onder de titel ‘een periode van pelgrimage’, een aantal stilte avonden. Zo wordt op woensdag 22 november a.s. de film/documentaire Compostella in de kerkzaal vertoond. In de film worden pelgrims gevolgd op hun tocht naar Santiago de Compostella. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Graag vooraf melden bij Elma (06-16657630) of Marja 411889).

Op de vrijdagavonden 24 november, 1 december en 8 december worden er om 19.30 uur in De Voorhof bijeenkomsten gehouden waar verschillende christelijke meditatievormen worden toegelicht door Lizanne Bak-Lanser en Emiel de Jager. Graag vooraf aanmelden bij Elma (06-16657630).

Tenslotte wordt er op woensdagavond 13 december om 19.30 uur een stilte wandeling gehouden, met vertrek vanaf De Voorhof. Graag vooraf aanmelden bij Elma (06-16657630).

Bezoek aan Rwanda

In de gemeenten uit de regio, die verbonden zijn met de partnergemeenten in Rwanda, is het idee ontstaan om net als de jongeren eerder deden, een reis te organiseren naar Rwanda. In Ik Geloof staat hierover meer informatie. Wie nog meer wil weten, kan contact opnemen met Janny Oorebeek (0184 68 28 05 of 06 12 51 75 04 of jannyoorebeek @hotmail.com).

Kerstwandeling 2017

Op vrijdag 15 december a.s. wordt er in de namiddag en in de avond een Kerstwandeling gehouden over het terrein van De Merwebolder. ook dit jaar met taferelen, spel, zang en dans. Toegangsbewijzen worden op 1 december a.s. gratis beschikbaar gesteld via www.eventbrite.nl  Wie wil meewerken kan zich aanmelden via de.hanen@hetnet.nl