Kinderen aan het Avondmaal

Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en hun ouders hebben een uitnodiging ontvangen voor de cursus Kinderen aan het Avondmaal. Deze wordt gehouden op zondag 21 januari (tijdens de ochtenddienst), zondag 4 februari (na de dienst met ouders) en zondag 18 februari (tijdens de ochtenddienst). Op zondagmorgen 11 maart wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voor aanmelding en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met Elna de Zwart (41 87 48 – elna.dezwart@kpnmail.nl) of Annelieze Ulrich (42 25 00 of seviere@hotmail.com).

Zondagavondzang

Op zondag 28 januari a.s. wordt er om 18.00 uur een Zondagavondzangdienst gehouden m.m.v. André de Jager (orgel), Jolanda den Houter (hobo) en Ank Steenkist (verbindende teksten). Het thema luidt: ‘Vrede op aarde?’ De volgende Zondagavondzangdienst is op zondag 25 maart a.s. om 18.00 uur m.m.v. het Christelijk Gemengd Koor ‘de Levensbron’ uit Ridderkerk o.l.v. Bert Kruis, Johan den Hoedt (orgel) en Johan Crezee (verbindende teksten). Het thema is dan: ‘van Liefde Ongekend’.

Choral Evensong

Op de eerste zondag van de 40-dagentijd, zondag 18 februari, wordt er in de avonddienst (18.00 uur) een Choral Evensong gehouden m.m.v. het Alblasserwaards Vocaal Ensemble o.l.v. Henny Korevaar en Arjan Versluis (orgel). Er is een liturgie aanwezig.

Onvoorwaardelijke liefde

Met als thema: ‘Onvoorwaardeljjke liefde’  wordt er dit jaar gewerkt in de veertigdagen tijd; een tijd van vasten en voorbereiden op Pasen. Van donderdag 15 februari tot en met donderdag 22 maart a.s. worden er in de kerkzaal van 19.30 – 20.00 uur zgn. Vespervieringen gehouden. Korte bijeenkomsten met een lied, een woord, een stilte moment en een gebed. Op donderdag 29 maart wordt op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal gevierd, op vrijdag 30 maart Goede Vrijdag, op zaterdag 1 maart Stille Zaterdag en op zondag 1 april Pasen.

Cake (keek) na(ar) de Preek

Ook in het nieuwe seizoen zal na de ochtenddienst de preek worden nabesproken. En natuurlijk met koffie en cake! Het gaat om de volgende data: zondag 18 maart (ds. J.E. Schelling – Woerden-Zegveld); zondag 15 april (ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool – Pernis) en zondag 3 juni (ds. M.C.E. Kollenstaart – Rotterdam).

God in de supermarkt

Hoe eerlijk en (bijbels) verantwoord is uw/jouw keuze in de supermarkt? Over deze vragen gaan we middels een workshop van 2 avonden, met elkaar o.l.v. Alfred Slomp nadenken en interactief bezig zijn. Op de eerste avond wordt het onderwerp ingeleid, verkennen we elkaars voedingsgewoonten en horen we wat de bijbel hierover zegt. Hoe ging Jezus om met de arme en het behoeftige. Maar ook het weggooien van eten, de eerlijke handel en het milieubehoud komen aan de orde.

De tweede avond gaat over gezondheid, biologisch-regulier eten en dierenwelzijn . Daarnaast is er aandacht voor het (wereld)voedsel vraagstuk en de gevolgen voor de aarde. Het beloven boeiende avonden te worden die ons zeker aan het denken zullen zetten. Meer informatie is te vinden op www.godindesupermarkt.nl

De workshops worden gehouden op donderdagavond 18 en 25 januari in De Voorhof en beginnen om 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur). De avonden gaan door als er minimaal 20 personen deelnemen. Aanmelding graag vóór 7 januari a.s. bij marjadewinter@solcon.nl of 0184 41 18 89 of abor@planet.nl of 0184 42 52 52.

Korenfestival

Vierenveertig koren hebben zich inmiddels aangemeld voor het Korenfestival 2018. Dit festival wordt op zaterdag 22 september a.s. in Sliedrecht gehouden. Wie zich wil opgeven als gastvrouw/-heer of als BHV-er, kan contact opnemen met Rien Mudde (06-22789910).

Internationale Week van Gebed

Van 21 tot 28 januari a.s. wordt de Internationale Week van Gebed gehouden. Ook in Sliedrecht zijn er in die week elke avond korte gebedsvieringen (30 minuten), in elk van de vijf deelnemende kerken. De avonden beginnen om 19.00 uur en vinden resp. plaats in de Maranathakerk, De Ontmoeting, de Gereformeerde Kerk, de Elimkerk en de Rooms-Katholieke Kerk. De viering in onze kerk vindt plaats op  woensdag 24 januari a.s. en wordt geleid door Ank Steenkist en Emiel de Jager. Scott Baks bespeelt dan de piano.

Running Dinner

Vorming & Toerusting organiseert op zaterdag 17 februari a.s. een Running Dinner. Je kunt kiezen uit de rol van kok of de rol van gast. De koks ontvangen thuis tweemaal een groepje van vier tot zes gasten. Voor de ene groep wordt een voorgerecht klaargemaakt en voor de tweede groep een hoofdgerecht. Als gast ga je gezellig uit eten bij een tweetal gemeenteleden. Na het voor- en hoofdgerecht gegeten te hebben, gaan zowel de koks als de gasten richting De Voorhof om daar gezamenlijk van een nagerecht te genieten en om na te praten. Je kunt je tot 3 februari a.s. opgeven als kok of als gast bij Marja de Winter (41 18 89 of marjadewinter@solcon.nl) of bij Marjan Boer (41 50 63 of marjanboer@xs4all.nl). De kosten bedragen slechts vijf euro per volwassenen; kinderen tot 12 jaar eten gratis mee. Nadere informatie volgt bij aanmelding.

Wandelen met…

Het middensegment (31 – 54 jaar) heeft besloten een woensdagavond wandelclub te starten. Vanaf woensdagavond 17 januari start men om 19.30 uur voor de eerste keer vanaf De Voorhof en iedereen is welkom!