KIJKEN

Paaskaars 2018-2019

Jaap Mudde heeft dit jaar de Paaskaarsen gemaakt. Dit jaar naast de Paaskaars voor in de kerk ook een Jeugdkerkpaaskaars. De Jeugdkerkpaaskaars is het bovenste deel van de kaars die in de kerk staat. Zo zijn wij dan ook met de paaskaarsen aan elkaar verbonden.

Afbeelding op de Paaskaars
Jaap: ‘Iedereen mag zijn eigen invulling geven, maar ik heb willen symboliseren dat door de dood en de opstanding van Jezus Christus de hemel open is voor iedereen. Jezus is de sleutel voor ons allen.  Daarom heb ik op de Jeugdkerkpaaskaars ook diverse gebedshuizen afgebeeld. Openbaringen 22:21: De genade van onze Here Jezus zei met u allen. ’

DOEN

Doe mee met Kids in Actie, georganiseerd door  Kerk in Actie, klik op de link voor meer informatie.

Voor informatie over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland is er sinds kort een website beschikbaar, nl. http://gereformeerdekerken.info/

LEZEN

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie (BC) samengesteld. Kijk voor nadere informatie Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht. Door de BC zijn Leo Hartkoren en Annie de Jager aangesteld tot voorzitter resp. secretaris.
Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier
Profielschets GKS 2017. 
Ook is er een Informatiefolder gemaakt over wat er in de gemeente zoal gebeurd.
Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)

De folder van JJW en V&T voor het seizoen 2017 – 2018 is hier te lezen: Folder 2017_2018

Lees hier het Beleidsplan 2013-2018 van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Lees hier de folder Informatie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Lees hier de folder Welkom van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Lees hier de folder van Waerthove over de Zondagsdiensten in Waerthove

Gereformeerde Kerk Sliedrecht

hoogte foto gereformeerde kerk april 2010
De Gereformeerde Kerk Sliedrecht (GKS) is sinds 1853 een zelfstandige gemeente, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland.

In het Beleidsplan (2013 – 2018) staat o.a. het volgende:

Missie
De GKS is in haar vieren, spreken en handelen, gemeente van Jezus Christus, met aandacht voor de wereld om haar heen. In deze veelkleurige gemeente zijn samenkomen rondom het Woord van God, omzien naar elkaar en respect voor ieders geloofsbeleving belangrijke waarden. Een gastvrije kerk voor jong tot oud waarin het samen gemeente zijn centraal staat.

Visie
Aandacht voor de wereld om ons heen We maken actief deel uit van de samenleving en nemen ook in de plaatselijke gemeenschap onze verantwoordelijkheid. We bieden hulp waar nodig en hebben oog voor een duurzaam gebruik van de schepping.

Samenkomen rondom het Woord van God.
De zondagmorgendiensten staan centraal en in het teken van de ontmoeting met God en elkaar. Kinderen en jongeren vervullen hierin een zichtbare rol. In de zondagavonddiensten is er de ruimte om accenten te leggen op de kleuren binnen onze gemeente. Niet alleen op zondag, maar ook op andere dagen komen we samen om te vieren en te spreken over geloofsvragen en –thema’s.

Kerkgebouwen
De GKS beschikt over een eigen kerkgebouw aan de Middeldiepstraat 6, dat op 6 januari 1932 in gebruik is genomen en wat in 2009 werd gerenoveerd, een naast de kerk gelegen kerkelijk centrum (‘De Voorhof’) met vier (flexibele) vergaderruimten, een droge en een natte ruimte voor het clubwerk (1e etage), een geluidstudio, een keuken en toiletgroepen. De bij-ruimten staan in directe verbinding met de kerkzaal. Daarnaast beschikt de kerk over een eigen pastorie, gelegen aan de Merwestraat 60.

Kijk onder de rubriek LEZEN voor het totale Beleidsplan (2013-2018).