Paas-cyclus 2017

Onder het thema ‘Sterk en Dapper’ wordt in de periode van donderdag 2 maart tot en met zaterdag 15 april a.s. in de zgn. 40dagentijd gehouden. Tijdens deze Paas-cyclus wordt elke donderdagavond van 19.30 – 20.00 uur een verstilde avondgebedsviering gehouden in de kerkzaal aan de Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat. Bij deze viering ligt de nadruk op het ervaren van stilte in de dienst en op het meditatief overdenken van aspecten van het lijden dat Christus heeft gedragen en de verlossende werking die de Bijbel daaraan geeft. De eerste viering vindt plaats op donderdag 2 maart a.s. en de laatste op donderdag 6 april a.s. Nadien zijn er nog bijzondere vieringen op zondag 9 april (Palmpasen), Witte Donderdag (13 april), Goede Vrijdag (14 april) en Stille Zaterdag (15 april). Op Paaszondag (16 april ) wordt de cyclus in een feestelijke ochtenddienst afgesloten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om voornoemde bijeenkomsten van deze Paas-cyclus bij te wonen c.q. te volgen.

 

Biddag voor Gewas & Arbeid

Op woensdag 8 maart a.s. wordt Biddag voor Gewas & Arbeid gehouden. In de middag is er een kindersamenkomst en om 19.30 uur een kerkdienst m.m.v. ds. Joost Schelling en het Gereformeerd Kerkkoor. Na afloop van de dienst worden de financiële resultaten over 2016 toegelicht in De Voorhof.

Spelletjesmiddag

SpelOp maandagmiddag 20 maart a.s. organiseert Diakass vanaf 14.30 uur weer een spelletjesmiddag voor iedereen van jong tot oud in De Voorhof, Middeldiepstraat 6. Wie vervoer nodig heeft, belt even met Lies (41 04 28). De andere data voor volgend jaar zijn: maandag 24 april, maandag 22 mei, maandag 19 juni, maandag 17 juli, maandag 14 augustus en maandag 11 september.

Paasconcerten Marcel & Lydia Zimmer

Op zaterdag 1 april a.s. hopen Marcel & Lydia Zimmer in onze kerk een middagconcert (16.00 uur) te geven voor kinderen vanaf 4 jaar en een avondconcert (20.00 uur) voor volwassenen. Het thema ‘Mooie dag’ zal in de liederen, de verhalen en illustraties naar voren komen.  Deze concerten worden georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk i.s.m. Kerk in Actie. Kijk voor het bestellen van tickets (3 euro p.p. middag en 5 euro p.p. avond) op www.zingenindekerk.nl/kids/marcel-lydiamarcel-lydia-zimmer-kinderconcert-mooie-dag

Doopzondag

DoopdienstOp zondagmorgen 19 maart a.s. kan er in de ochtenddienst (09.30 uur) gedoopt worden. Ouders die hun kind dan willen laten dopen, worden verzocht z.s.m. contact op te nemen met ds. Joost Schelling (77 11 95).

Omkeercollecte

Op zondag 5 februari werd tijdens de Diaconale Dienst aan kerkleden 1 euro uitgedeeld om mee aan het werk te gaan. De Diaconie wil namelijk proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het Kerk in Actie project dat ZWO voor de 40-dagen tijd heeft gekozen: ‘Steun mensen met een handicap in Myanmar’. In het maart nummer van Ik Geloof wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed.

Wat kun je met die ene euro allemaal doen. In je zak stoppen? Liever niet! De Diaconie hoopt dat iedereen met die ene euro aan de slag gaat, zodat die ene euro misschien wel 10 of nog veel meer euro’s wordt. Heb je geen idee hoe je dat moet aanpakken? Klik dan hier  Omkeercollecte of ga even ‘googelen’ op internet.

Vanaf 12 februari staat de collecteschaal op de Avondmaalstafel en kun je daar jouw bijdrage in doen. Het geld mag los ingeleverd worden of in een enveloppe. Op de enveloppe hoeft geen naam te staan, maar het zou wel leuk zijn als er een briefje bij zit waarop staat hoe het geld ‘vermeerderd’ is. Veel succes!

 

 

Groothuisbezoeken

De Groothuisbezoeken zullen dit seizoen worden gehouden op: 14, 15 en 22 maart (voor de leden van wijk 1), 20 en 21 maart (voor de leden van wijk 2), 7, 9 en 15 maart (voor de leden van wijk 3), 14 maart (voor de leden van wijk 4) en in april voor de leden van wijk 5. In de komende Ik Geloof wordt nadere informatie verstrekt.

Pannenkoeken eten

Op woensdagavond 8 maart a.s. willen we – als uiting van onderlinge verbondenheid – van 18.00 uur tot 19.00 uur een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd houden in De Voorhof. Aansluitend vindt dan de Biddag voor Gewas & Arbeid plaats in de kerkzaal. Wie mee wil helpen met het (thuis) bakken of wie mee wil eten, kan zich melden bij Conny Middelkoop (per telefoon 06 40 45 46 91 of per email connymiddelkoop@gmail.com). De kosten bedragen (inclusief een consumptie en een heerlijk toetje) 7,50 euro per volwassene en 5,00 euro voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen van 0 tot en met 3 jaar eten gratis mee!

Avondmaalscatechese

Op zondag 19 februari a.s. wordt er voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool van 09.30 – 11.00 uur in De Voorhof, een Avondmaalscatechese gehouden. De cyclus wordt op zondag 12 maart a.s. om 09.30 uur afgesloten met een kerkdienst, waarin het HA wordt gevierd.