ZWO bijdrage 2018 al betaald?

Wie de Vrijwillige Zendingsbijdrage over 2018 nog niet heeft betaald, wordt gevraagd dit nu zo spoedig mogelijk in orde te maken. Het gaat om een bedrag van minimaal 17,50 euro per lid. Het geld kan gestort worden op bankrekening NL 11 FVLB 0227 1725 58 t.n.v. ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht en onder vermelding van: Bijdrage 2018.