Vacatures m/v

Vacatures

De werkzaamheden binnen de GKS worden voor het grootste deel verricht door vrijwilligers. Voor de verkondiging van het Woord, het Pastoraat en daaraan gerelateerde onderwerpen is een (fulltime) predikant aangesteld en voor het beheer van de kerkzaal en de bijgebouwen (De Voorhof) een beheerder (parttime).

In deze rubriek worden de openstaande vacatures gemeld binnen onze gemeente. Voor algemene informatie over deze vacatures kan contact worden opgenomen met genoemde persoon of personen. Voor algemene info over het doen van vrijwilligerswerk binnen de GKS kan contact worden opgenomen met André Tolenaars (tel. 41 44 62 / 06-53770818) of per mail: andretolenaars@hetnet.nl

Momenteel bestaan de volgende vacatures (m/v):

Notulist kerkenraad
Het betreft hier het notuleren van de vergaderingen van de Kleine Kerkenraad en de Kerkenraad, waarbij het gaat om ca. 20 (maandag)avond vergaderingen van ca. 2,5 uur, plus het uitwerken hiervan. Gevraagd wordt een goede beheersing van de Nederlandse taal en vaardigheid met de laptop en het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Voor nadere informatie: J.P.H. Bouwman-van der Poel (41 12 00).

Kerkautochauffeurs
Voor de gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, zijn we op zoek naar Kerkautochauffeurs. Zij nemen gemeenteleden op zondagochtend met hun auto mee naar de kerk en brengen ze na de dienst weer thuis. Zij worden roostermatig ingezet. Voor meer informatie kunt u mailen naar kerkautogks@gmail.com of bellen naar 41 04 32.

Jeugdouderling
Wij zijn op zoek naar een jeugdouderling (1), die samen met de huidige jeugdouderling, leiding geeft aan het Jeugd- en Jongerenwerk (JJW). Onder het JJW ressorteren: kinderoppas, huis- en avondmaalscatechese, kindernevendienst, jeugdkerk en het clubwerk. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Petra Elhalky (42 49 12) of per mail: elhal002@planet.nl    

Ouderlingen
Voor een tweetal leeftijdssegmenten (16 – 30 jaar en 31 – 54 jaar) zijn wij op zoek naar ouderlingen die in een team van ouderlingen, diakenen en (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren. De ouderling wordt in principe voor een periode van vier jaar in het ambt bevestigd. De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week en bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten en het bijwonen van vergaderingen van de Pastorale Raad en de Kerkenraad. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat, telefoon 078 – 69 99 577.

Ouderling Sectie Communicatie
Wij zijn op zoek naar een ouderling voor de Sectie Communicatie. Deze ouderling wordt belast met alle zaken rond communicatie binnen onze gemeente, zowel in- als extern. Hieronder vallen: zondagsbrief, Ik Geloof, beamer, website, APP en andere sociale media, het verspreiden van persberichten, etc. Deze ambtsdrager is lid van de Kleine Kerkenraad en de Kerkenraad. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Gerard de Haan (tel. 41 45 90) of per mail: de.hanen@hetnet.nl

Pastoraal Werkers
Voor een tweetal leeftijdssegmenten (16 – 30 jaar en 55 – 74 jaar) zijn wij op zoek naar pastoraal werkers die in  een team van ouderlingen, diakenen en andere (jeugd)pastoraal werkers in contact komen met gemeenteleden en die gezamenlijk activiteiten organiseren. De tijdsinspanning bedraagt gemiddeld een avond per week. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de ouderling Sectie Pastoraat, telefoon 078 – 69 99 577.

Medewerker Zendgroep Kerken (MerweRadio)
Wij zijn op zoek naar een gemeentelid die wil meehelpen bij het samenstellen en presenteren van een radio programma voor de Zendgroep kerken. Betrokkene heeft een heldere, duidelijke stem en inzicht in de keuze van muziek en gedichten. Een uitzending duurt ca. 1 uur plus de voorbereiding thuis. Voor nadere informatie kan contract worden opgenomen met Nelly Bons (41 48 30).

Medewerker Kinderoppas                                                                                                                                                                                                         Wij zijn op zoek naar gemeenteleden, zowel volwassenen als (jong)volwassenen, die mee willen helpen bij de kinderoppas op zondagmorgen van 09.15 – ca. 11.00 uur. Er wordt gewerkt volgens rooster. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marga van Driel (emailadres: hansenmarga@ziggo.nl)

Weekopening Verzorgingshuis Parkzicht
Wij zijn op zoek naar een gemeentelid die wil wil meedraaien in het rooster van de weekopening in het Verzorgingshuis Parkzicht. Deze openingen duren maximaal vijftien minuten en vragen daarnaast de nodige voorbereidingstijd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Ans de Jong (41 94 03).

Voorzitter Werkgroep ZWO
Wij zijn op zoek naar een voorzitter voor de Werkgroep ZWO. Deze werkgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar en bespreekt dan zaken met betrekking tot Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in de gemeente. Zo wordt jaarlijks geld bijeen gebracht voor een of meer projecten van ‘Kerk in Actie’, verzorgt men de communicatie en wordt meegewerkt aan diverse projecten (Actie Schoenendoos). De werkgroep is ondergebracht bij de Sectie Diaconie.