The basics of het Heilig Avondmaal

Onze kerk organiseert eenmaal per jaar een Avondmaalscatechese voor jongeren uit de groepen 5 tot en met 9 van de basisschool. Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen kennis? Weten wij nog precies hoe het allemaal zit? Om deze kennis eens op te frissen wordt er op donderdag 22 maart a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) – onder leiding van mw. Lizanne Bak-Lanser – een informatieve bijeenkomst gehouden in De Voorhof, onder de titel: The basics van het Heilig Avondmaal’. Nadere informatie of aanmelding bij: Andr√© Bor (42 52 52 of abor@planet.nl).