Taizéviering op 13 januari Taizéviering op 13 januari

Thema “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”

m.m.v.: Willem Vlot, Emiel de Jager en Marjolein Bons
Aanvang: 18.00 uur in de Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat / Oranjestraat.

WELKOM.

Volgende Taizégebed is op zondag 14 april 2019 om 18:00 uur

terug