Christenen die mopperen

dat ze onrechtvaardig behandeld worden

moeten hun CAO nog eens overlezen

(Joh. 15 : 18 – 22)

Uit: 95 Speldenprikken – uitgave PKN