Veel mensen

vinden het een raar idee

dat God tot de mens

zou spreken, terwijl ze

zelf wel tegen hun

hond praten.

Uit: 95 Speldenprikken – uitgave PKN