Protocol voor diaconale ondersteuning

De Diaconie heeft een protocol opgesteld, waarin is opgenomen hoe te handelen bij vragen voor ondersteuning in welke vorm dan ook. Via de link Protocol voor ondersteuning diaconie kunt u dit lezen.