Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap een nieuwe privacywetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven en instanties persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt. De Gereformeerde Kerk Sliedrecht gaat zorgvuldig om met de door haar ontvangen persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van haar activiteiten. Voor overige informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement (zie hier                 ).Kijk voor meer informatie over de nieuwe privacywetgeving op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg