Pastoraat in vacante periode

Door de kerkenraad is besloten om in de vacante periode goede pastorale zorg te blijven verlenen aan die gemeenteleden, die deze zorg nodig hebben. Zo kan een beroep worden gedaan op ds. K.D. van den Hout en/of drs. L. Bak-Lanser. In voorkomende situaties kan contact worden opgenomen met de (wijk)ouderling of Leo Hartkoren (Sectie Pastoraat – 078 6999577) of Joke Bouwman (Scriba – 411200).