Pastoraat Segment 16 -30 jaar

Het team voor het Segment 16 – 30 jarigen, dat bestaat uit Gert van Tent (ouderling – 06-835 799 38 ), Hanneke Hoogendoorn (jeugdpastoraal werker – 06-126 855 31 ) en Lydia van Sinttruye (jeugdpastoraal werker – 06-517 755 36), organiseert op vrijdag 19 januari van 18.00 – 21.00 uur een kennismakingsavond op een nader te bepalen plaats. De kosten bedrag vijf euro p.p. en je kunt je opgeven bij: Hanneke Hoogendoorn – 06 12 68 55 31.