Dropactie

Om de kampprijs zo laag mogelijk te houden, wordt er dit jaar een DROPactie gehouden. Vanaf maandag 5 maart a.s. krijgen de clubkinderen formulieren mee om bestellingen op te nemen bij hun ouders, de overige familieleden, vrienden en/of buren. Dit jaar kunnen er ook zakjes winegums besteld worden. In De Voorhof komen er extra formulieren te liggen. Hierop staat alle informatie weergegeven. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan even contact op met Amanda van den Heerik (amanda_verschoor@hotmail.com)

 

Paasontbijt

Iedereen – dus van jong tot oud – wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Paasontbijt in De Voorhof op zondag 1 april a.s. om 08.15 uur. Daarbij is het de bedoeling dat iedereen iets te eten meeneemt (bijv. broodjes, beleg, eierkoeken). Al het meegenomen eten wordt op een tafel uitgestald en daarna kan iedereen iets uitkiezen. Voor drinken wordt gezorgd. Je kunt je aanmelden in De Voorhof via de intekenlijst.

Paasproject Kindernevendienst

Op zondag 18 februari start in de ochtenddienst het Kindernevendienstproject rond Pasen. Het thema is: ‘De Nieuwe Schepping’. In de komende weken worden heel wat thema’s behandeld met de kinderen van de basisscholen, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de schepping, zoals die was en is geworden, en de vernieuwing van de schepping, zoals deze door Jezus heeft plaatsgevonden. Wekelijks wordt er in de kerk gewerkt met een zwarte poster. Na terugkeer in de kerk vertelt iemand van de leiding iets over het stukje dat op de poster wordt geplakt en er wordt gezongen uit het projectlied. Voor nadere informatie kan contact worden gezocht met Judith (06 53702046 of judithprins1984@hotmail.com)

Jeugdkamp 2018

Het jeugdkamp van het clubwerk wordt gehouden van woensdag 9 mei en duurt tot en met zaterdag 12 mei 2018. Het thema is dit jaar ‘Reis om de wereld’. Alle clubkinderen krijgen een brief en een aanmeldingsformulier mee op de club en als er jeugd is van onze kerk die ook mee wil, in De Voorhof liggen aanmeldingsformulieren. Aanmelden kan tot 25 maart a.s. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt er weer een DROPACTIE gehouden (lees elders) en kunnen er nog steeds lege statiegeldflessen in de grote doos in de hal van De Voorhof worden gedeponeerd.

Open Tafels

Tijdens de 40dagen tijd worden er in de periode van 18 februari tot en met 31 maart zgn. ‘open tafels’ georganiseerd. Gemeenteleden nodigen u dan uit om aan hun eetkamertafel een maaltijd te nuttigen. Als u wilt meedoen, dan kunt u uw naam doorgeven aan Emiel de Jager (emieldejager@live.nl of 06-45297151). Het aanbod wordt vermeld in een van de komende Zondagsbrieven en wie wil mee eten meldt zich 24 uur van te voren bij u aan. Doet u mee?

iBelieve

Op maandag 9 april a.s. komt de gespreksgroep iBelieve weer bij elkaar. De deelnemers variëren in leeftijd van 20 – 80 jaar en de bijeenkomsten worden maandelijks gehouden, afwisselend op maandag- of dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur is er inloop in de Voorhof met koffie/thee en de avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor deze serie is een Bijbelleesrooster gemaakt ter ondersteuning voor deze avonden. De volgende avond wordt gehouden op: 8 juni.

De meeste stellingen zijn niet terecht.

Terechtstellingen al helemaal niet.

Uit: 95 Speldenprikken – uitgave PKN

Kerkreisje

Op woensdag 18 april a.s. wordt het jaarlijkse kerkreisje gehouden. Dit jaar maken we de tocht ‘Holland op z’n mooist’, een tocht door polders en met koeien, molens en meren. Onderweg koffie met….., een lunch en een diner in Parkzicht. De kosten bedragen 50 euro p.p. Opgave graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 10 april a.s. De reiscommissie bestaat uit Bep van helvoort, Coby Korporaal, Wil van Ommen en Fia van der Kuil.

PaasChallenge

Durf jij het met ons aan? Een spannend spel spelen, zoals hieronder beschreven staat? We gaan het met elkaar spelen in de paasnacht van 31 maart op 1 april, in De Voorhof. Tweeduizend jaar geleden heeft het verhaal van Jezus onze geschiedenis volledig op z’n kop gezet. Maar wat gebeurde er die laatste dagen van zijn leven? In de PaasChallenge ga je in een spannend spel een nacht lang meemaken wat zich toen afspeelde.

Je kruipt in de huid van een volgeling van Jezus. Johannes, die graag in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een ‘manhunt’ met challenges die je in een soort ‘wie is de mol’ spel moet winnen. Je ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar zijn schuilplaats. Onderweg heb je ontmoetingen met de machthebbers uit Jezus’ tijd. En alles eindigt met een bijzondere ontknoping. 

Lijkt jou dit ook super leuk? Geef je dan op bij Petra Elhalky 06-40434988 of Hanneke Hoogendoorn 06-12685531. O ja, wij zoeken ook nog wat hulp voor deze nacht… iemand die aanwezig wil zijn, mensen die willen helpen met de catering en mensen die ’s nachts hun huis willen openstellen voor een groepje jongeren. Meer informatie hierover volgt. Wil je meewerken dan horen we dat ook graag.