Doopdienst

Op zondag 22 oktober a.s. zal in de ochtenddienst (09.30 uur) de Heilige Doop, door ds. T.R. Schep (Capelle d/d IJssel), bediend worden aan Noah, zoon van Hans en Nienke Korevaar-van der Pol. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de scriba, Joke Bouwman, telefoon 41 12 00.

Cake (keek) na(ar) de Preek

Ook in het nieuwe seizoen zal na de ochtenddienst de preek worden nabesproken. En natuurlijk met koffie en cake! Het gaat om de volgende data: zondag 22 oktober (ds. T.R. Schep (Capelle a.d. IJssel); zondag 14 januari (ds. J. van den Berg (Leerdam); zondag 18 maart (ds. J.E. Schelling (Woerden-Zegveld); zondag 15 april (ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool (Pernis) en zondag 3 juni (ds. M.C.E. Kollenstaart (Rotterdam).

Jeugdkamp 2018

Het Jeugdkamp van het clubwerk wordt gehouden van woensdag 9 mei en duurt tot en met zaterdag 12 mei 2018. Nadere informatie volgt tzt.

Kerst Sing In

Op zondag 17 december a.s. worden er om 16.30 en 19.00 uur Kerst-Sing-In diensten gehouden m.m.v. de Muziekvereniging Crescendo (Sliedrecht). De dienst staat onder leiding van mw. drs. L. Bak-Lanser. Wie mee wil helpen bij de voorbereiding, etc. kan contact opnemen met Barbera per email via: v.wieren@kpnplanet.nl of per telefoon 61 18 62.

iBelieve

Op maandag 9 oktober a.s. komt de gespreksgroep iBelieve weer bij elkaar. De deelnemers variëren in leeftijd van 20 – 80 jaar en de bijeenkomsten worden maandelijks gehouden, afwisselend op maandag- of dinsdagavond. Vanaf 19.45 uur is er inloop in de Voorhof met koffie/thee en de avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Voor deze serie is een Bijbelleesrooster gemaakt ter ondersteuning voor deze avonden. De avonden worden verder gehouden op: 7 november, 11 december, 9 januari, 12 februari, 13 maart, 9 april en 8 juni.

Huiscatechese

Ook dit seizoen wordt er huiscatechese gegeven aan alle jongeren die het voortgezet onderwijs volgen. Nadere informatie wordt verstrekt door Ellen de Vries (j.vries679@upcmail.nl) en/of Jolanda Maaskant (jolanda.maaskant@hotmail.com).

Inloopochtend Diakass

Op dinsdag 24 oktober a.s. zal Diakass van 10.00 uur tot 12.00 uur weer een zgn. Inloopochtend organiseren in De Voorhof (Middeldiepstraat 6) voor leden van onze kerk, bewoners van de wijk, etc. Iedereen is welkom, van jong tot oud!  De ochtenden zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken, een praatje te maken en dat alles met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Kortom: om elkaar te ontmoeten. Wie een probleem heeft met vervoer, kan contact opnemen met Lies (41 04 28) of Ank (41 85 48). De andere inloopochtenden worden gehouden op woensdag 22 november, dinsdag 9 januari, woensdag 7 februari, dinsdag 6 maart, woensdag 4 april, dinsdag 1 mei, woensdag 30 mei, dinsdag 26 juni, woensdag 25 juli en dinsdag 21 augustus.

Pastoraat Segment 18-30 jaar

Met ingang van het nieuwe seizoen zal in het Pastoraat gewerkt worden met leeftijdsegmenten (5). Het team voor het Segment 18 – 30 jarigen bestaat uit Gert van Tent (ouderling – 06-835 799 38 ), Hanneke Hoogendoorn (jeugdpastoraal werker – 06-126 855 31 ) en Lydia van Sinttruye (jeugdpastoraal werker – 06-517 755 36). Het team wordt ondersteund door Lizanne Bak.

Leerhuis Noordeloos

In het seizoen 2017-2018 organiseert de Classicale Werkgroep Kerk & Israël weer leerhuisavonden. Het thema is: ‘Heiliging van het leven’, waarbij het Bijbelboek Leviticus de leidraad is. De avonden worden begeleid door mevrouw T. Middleton en vinden plaats op 14 november, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april en 8 mei. Zij worden gehouden in de Ontmoetingskerk, M.J. Veder van Hobokenstraat 15 te Noordeloos en beginnen om 19.30 uur.

Beroepingswerk

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie (BC) samengesteld. Kijk voor nadere informatie hier Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht Door de BC zijn Leo Hartkoren en Annie de Jager aangesteld tot voorzitter resp. secretaris. Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier Profielschets GKS 2017 Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)