Huwelijkscursus

Op zeven woensdagavonden (17, 24 en 31 januari, 14 en 21 februari en 7 en 21 maart a.s.) wordt er in de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘de Ontmoeting’, Jacob Catsstraat 6, door ds. en mevrouw Van Dijk, een huwelijkscursus gegeven. Op deze avonden worden vanuit de Bijbel bouwstenen (verhalen en video materiaal) aangereikt voor een sterk huwelijk. Neem voor meer informatie contact met ds. Geert van Dijk.

Beroepingswerk

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie (BC) samengesteld. Kijk voor nadere informatie hier Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht Door de BC zijn Leo Hartkoren en Annie de Jager aangesteld tot voorzitter resp. secretaris. Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier Profielschets GKS 2017 Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)

 

Stiltevieringen

Op vrijdagavond 8 december a.s. wordt er om 19.30 uur in De Voorhof een bijeenkomst gehouden van maximaal een uur, waarin verschillende christelijke meditatievormen worden toegelicht door Lizanne Bak-Lanser en Emiel de Jager. Graag vooraf aanmelden bij Elma (06-16657630).

Tenslotte wordt er op woensdagavond 13 december om 19.30 uur een stilte wandeling gehouden, met vertrek vanaf De Voorhof. Graag vooraf aanmelden bij Elma (06-16657630).

Bezoek aan Rwanda

In de gemeenten uit de regio, die verbonden zijn met de partnergemeenten in Rwanda, is het idee ontstaan om net als de jongeren eerder deden, een reis te organiseren naar Rwanda. In Ik Geloof staat hierover meer informatie. Wie nog meer wil weten, kan contact opnemen met Janny Oorebeek (0184 68 28 05 of 06 12 51 75 04 of jannyoorebeek @hotmail.com).

Kerstwandeling 2017

Op vrijdag 15 december a.s. wordt er in de namiddag en in de avond een Kerstwandeling gehouden over het terrein van De Merwebolder. ook dit jaar met taferelen, spel, zang en dans. Toegangsbewijzen worden op 1 december a.s. gratis beschikbaar gesteld via www.eventbrite.nl  Wie wil meewerken kan zich aanmelden via de.hanen@hetnet.nl

 

Inloopochtend Diakass

Op dinsdag 9 januari a.s. zal Diakass van 10.00 uur tot 12.00 uur weer een zgn. Inloopochtend organiseren in De Voorhof (Middeldiepstraat 6) voor leden van onze kerk, bewoners van de wijk, etc. Iedereen is welkom, van jong tot oud!  De ochtenden zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken, een praatje te maken en dat alles met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Kortom: om elkaar te ontmoeten. Wie een probleem heeft met vervoer, kan contact opnemen met Lies (41 04 28) of Ank (41 85 48). De andere inloopochtenden worden gehouden op dinsdag 9 januari, woensdag 7 februari, dinsdag 6 maart, woensdag 4 april, dinsdag 1 mei, woensdag 30 mei, dinsdag 26 juni, woensdag 25 juli en dinsdag 21 augustus.

Leeskring

Op woensdag 24 januari a.s. komt de Leeskring weer bij elkaar in De Voorhof. Dan wordt met elkaar gesproken over het boek “de geniale vriendin’ van Elena Ferrante. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie/thee en de avond start om 20.00 uur.

Actie Kerkbalans 2018

In november start de Actie Kerkbalans 2018. Deze actie zal voor het eerst, voor een belangrijk deel langs digitale weg verlopen en daarvoor zijn alle email-adressen nodig. Als het emailadres nog niet bekend is bij de kerk, dan kan dat worden doorgegeven aan Marieke (mariekevt@live.nl)  Naar het opgegeven email-adres wordt een formulier gestuurd met het verzoek dit in te vullen en te retourneren, of in de collectezak, of per post, of per mail, of door het persoonlijk af te geven bij een lid van het College.  Wie het College van Kerkrentmeesters wil helpen bij deze actie, wordt verzocht dit bij Marieke te melden (telefoon 41 95 79).

Dopen

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de scriba, Joke Bouwman, telefoon 41 12 00.

Cake (keek) na(ar) de Preek

Ook in het nieuwe seizoen zal na de ochtenddienst de preek worden nabesproken. En natuurlijk met koffie en cake! Het gaat om de volgende data: zondag 14 januari (ds. J. van den Berg (Leerdam); zondag 18 maart (ds. J.E. Schelling (Woerden-Zegveld); zondag 15 april (ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool (Pernis) en zondag 3 juni (ds. M.C.E. Kollenstaart (Rotterdam).