Oranjeconcert

Op donderdagavond 26 april wordt er in onze kerk om 20.00 uur (deuren open 19.30 uur) een Oranjezangavond gehouden t.g.v. Koningsdag. Medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en het Interkerkelijk Koor ‘El Jakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst. Bert Kruis bespeelt het orgel. Gratis toegang met collecte bij uitgang.