Open Deur Dienst Open Deur Dienst

Zondag 14 oktober organiseert de OpenDeurDienst-commissie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente om 18:00 uur een Open Deur Dienst in de Gereformeerde kerk.

Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria? (Marcus 6:3). Familie is voor ons mensen vaak maatgevend als het gaat om ons idee over wie iemand is.
“Ben jij er een van Piete? O, dat is er een van de Van Dijkjes! Nou, dan weten we het wel.” Zo verging het Jezus en zo vergaat het ons. Dit geldt ook voor contacten binnen en buiten de kerk. Iemand meten aan de groep of familie waar diegene bij hoort en daar een oordeel aan verbinden, is een bekrompen manier van denken. Moeten we juist niet ieder mens als uniek proberen te zien?

Medewerking verlenen: voorganger: Lizanne Bak-Lanser, zang:Ilse en Marieke Visser en Scot Baks, piano/orgel.

Van harte uitgenodigd.
 

terug