Nieuwjaars toespraak Nieuwjaars toespraak

Beste gemeenteleden,

Op deze eerste dag van het Nieuwe Jaar is het een gewoonte geworden van de voorzitter om terug te zien, nu op het jaar 2018 en om vooruit te blikken, voor wat betreft onze geloofsgemeenschap.
In het laatste kwartaal van 2018 kwam ds. Alexander Veerman vanuit Vriezenveen naar onze gemeente om onze nieuwe herder en leraar te worden. Inmiddels zijn bijna 100 dagen verstreken en meen ik te mogen zeggen dat hij en zijn vrouw zich aardig in de gemeente hebben genesteld.
Er is goed werk verricht door de Beroepingscommissie en de dominee is inmiddels ook bekend aan het raken met onze gewoonten en andere zaken.
Zijn komst betekende een afscheid van Lizanne Lanser en ds. Klaas Dirks van den Hout die ons in de vacante periode zeer goed van dienst zijn geweest op het pastorale vlak.
Ds. Alexander Veerman is degene die nu namens onze gemeente aanwezig zal zijn in vreugde en/of in verdriet. Dat werk is buitengewoon belangrijk, zowel in tijden van crisis als in het gewone leven van alledag.
Daarom is het zo jammer dat juist in de Segmenten gaten vallen in de bezetting. Dat is al eerder gebeurd en het kan dit jaar, bij de wisseling van het seizoen, alleen nog maar vergroot worden.
Op dit vlak zal de gemeente zich meer bewust moeten zijn van een personele versterking. De evaluatie van de Segmenten in dit jaar, zal daar geen verandering in kunnen brengen. Wij zoeken ambtsdragers voor pastorale zorg!
Wij zoeken ze niet alleen daar, maar ook op andere belangrijke plaatsen, mede vanwege het feit dat na 12 jaar dienen, voor een aantal ambtsdragers het einde in zich komt van hun ambtsperiode.

Natuurlijk zijn wij dankbaar voor al die vrijwilligers, van klein tot groot, want dankzij hen konden onder andere alle geplande diensten in de vacante periode doorgang vinden en werd er een 40dagentijd en Stille Week ingevuld.
In 2019 zal er gestart worden met de ontwikkeling van een nieuw Beleidsplan voor de jaren tot 2025, wordt er een nieuwe discussie opgezet rond de middagdiensten, zal er gekeken gaan worden naar de plaats van het kind in onze erediensten en zal de positie van onze kerk beschouwd worden in het licht van Kerk 2025.
Stuk voor stuk interessante gespreksthema’s die ook laten zien dat onze kerk nog steeds in beweging is, zowel in- als extern.


In de afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het Beleidsplan 2013 – 2018. Uit de evaluatie in de kerkenraad kwam naar voren dat ongeveer 75% van de taken is gerealiseerd, een prachtig resultaat.
Een van die punten betrof de profilering van onze gemeente naar buiten en daarin zijn wij zeker geslaagd. In dat opzicht is de komst van ds. Veerman ook niet verkeerd gezien zijn contacten via de Sociale Media. Evenals ds. Schelling kent hij vele volgers en houdt hij van Twitteren.

In december werd een nieuw format gepresenteerd voor de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder, genaamd About Us. In de komende maanden volgen nog enkele samenkomsten, waarna geëvalueerd zal worden met de initiatiefnemers. De kerkenraad besloot bewust dit initiatief te steunen.

In de zomermaanden zal een tweede groep jongeren een georganiseerd bezoek brengen aan onze partnergemeenten in Rwanda. Met acties wil men geld bijeen brengen voor bepaalde projecten en het bezoek wordt gesteund door Kerk in Actie van de PKN. Een belangrijke missie!

Zoals het er nu uitziet zal het jaar 2018 financieel afgesloten kunnen worden, zonder een verlies. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Immers er is veel betaalde inzet geweest op pastoraal gebied, er zijn zaken afgewikkeld op het gebied van groot onderhoud, er zijn investeringen gedaan, de pastorie werd opgeknapt en de nieuwe predikant is ontvangen. Daarbij moeten we bedenken dat wij een krimpende gemeente zijn.
Bij de jaarwisseling bedraagt het aantal doop- en belijdende leden 848, in totaal zijn dat er 27 minder dan in 2017. Dat heeft helaas ook gevolgen voor de financiën.
Daarom is blijvende financiële aandacht van onze leden, hier en thuis, zo belangrijk. Met de Actie Kerkbalans hopen wij op ieders inzet. Afgesproken werd inmiddels om degenen die wel lid zijn maar geen financiële bijdrage geven, persoonlijk te gaan benaderen. Lid zijn van onze kerk vraagt ook het dragen van een verantwoordelijkheid voor deze kerk.
Veel wordt gratis of bijna gratis aangeboden en dat willen wij ook graag zo houden, maar dan moet iedereen wel naar draagkracht bijdragen.

Vorming & Toerusting presenteerde weer een bijzonder jaarprogramma met tal van bijzondere evenementen, zoals TimZingt en de Diaconie zet zich wekelijks in o.a. voor daadwerkelijk zorg aan die gemeenteleden die het nodig hebben. Hun werk bestaat dus niet alleen uit collecteren en tellen, integendeel!
Zeker bij het Jeugd- en Jongerenwerk is personele versterking welkom. Er liggen zoveel goede plannen te wachten op uitvoering, maar de menskracht ontbreekt. Wel zal binnenkort een enquête gehouden gaan worden onder de ouders/verzorgers van doopleden in de leeftijd tot 16 jaar. Doel hiervan is om de betrokkenheid te vergroten.
Bij de start van het nieuwe seizoen werd de website van onze kerk vernieuwd en kreeg het, het PKN imago. Veel informatie is daar te vinden, maar ook wordt gebruik gemaakt van Facebook, Twitter en Instagram en de lokale pers.
Het kerkelijk leven van onze gemeente kon in 2018 in alle opzichten voortgang vinden, dankzij een sterke organisatie en de inzet van tientallen gemeenteleden.
Dankbaar zijn wij met de komst van ds. Alexander Veerman en zijn vrouw. Door en met zijn komst zijn wij in staat om ons nog verder te profileren als een kleurrijke gemeente die openstaat voor een ieder en betrokken wil zijn op de gemeente Sliedrecht.
Graag zullen wij dat doen met andere geloofs-gemeenschappen. Soms lukt dat, maar soms verloopt dat proces moeilijker dan verwacht en gehoopt.
Laten we bidden, hopen en vertrouwen dat het God zelf is die ons werk in het nieuwe jaar zal zegenen en ons de kracht zal geven dat belangrijke werk voort te zetten.

Uitgesproken door de voorzitter,
Gerard J. de Haan,
op Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2019.

 

terug