Clubwerk Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Welkom bij het clubwerk van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Van september tot en met mei is er elke week (behalve in de vakanties) club!

De club is er voor alle leeftijden: van groep 1 van de basisschool tot en met de 16+ club

Wat we doen!

Wat we doen op de club? Spelletjes, sporten, over het geloof praten, knutselen, zingen, bidden en gewoon gezellig met elkaar zijn!

Behalve elke week club, organiseren we ook activiteiten zoals de jeugdweek, het kinderkerstfeest en als hoogtepunt: het jaarlijkse kamp.

Met als basis het christelijke geloof willen we een fijne en veilige plek zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en leuke dingen met elkaar kunnen doen.

Informatie

De clubcontributie bedraagt € 3,00 per maand. Ook sparen we met alle clubkinderen elk seizoen voor een goed doel. Deze bijdrage komt op € 3,00 per seizoen.

Dit jaar sparen we met elkaar voor St. Rafael, zij zetten zich in voor kansarme kinderen in Armenië.

Alle clubs, met uitzondering van de 16+club, worden gehouden in De Voorhof, het kerkelijk centrum van de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat 6. Kijk voor alle informatie in onze folder.

Folder

Voor een overzicht van alle activiteiten in het seizoen 2016-201 is folder uitgegeven waarin je alle informatie kunt vinden over het jeugdwerk in onze kerk. Klik hier folder-jjw_vt-2016_2017

Wil je meer weten?

Zoek je iets wat je niet kunt vinden of wil je iets weten over één van onze activiteiten neem dan contact op met:

Voorzitter                        : Jan Mudde      : 06-21245475 of e-mail: jan.mudde@hotmail.com

Secretaris                         : Marieke Kitsz  : 06-28551246 of e-mail: mariekekitsz@live.nl

Penningmeester             : Daan de Zwart : 06-13251469 of e-mail: dezwart.daan@gmail.com

Facebook

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten wordt dan lid van onze besloten Facebook pagina.

Naam van de groep: Clubwerk Sliedrecht

Financieel steunen

Wilt u ons clubwerk financieel steunen? Maak dan uw gift over op de bankrekening NL 02 FVLB 0227 1588 49 t.n.v. JJW Geref. Kerk Sliedrecht t.g.v. Jeugdraad GKS of Clubwerk GKS