Ik Geloof

Ik Geloof is het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en verschijnt elf maal per jaar. Het blad wordt bij alle leden gratis thuis bezorgd of Рop verzoek en tegen betaling Рper post toegestuurd. Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten.

Bankrekening Ik Geloof: NL 52 FVLB 0227 1587 25 t.n.v. Ik Geloof Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

De data voor het inleveren van kopij zijn: 19 januari 2017, 16 februari 2017, 23 maart 2017, 20 april 2017, 18 mei 2017, 22 juni 2017, 24 augustus 2017, 21 september 2017, 19 oktober 2017, 23 november 2017 en 14 december 2017.

Voor het aanleveren van kopij kunt u gebruikmaken van het e-mailadres van Ik Geloof > kerkblad.ik.geloof@gmail.com.