Ik Geloof

Ik Geloof is het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en verschijnt elf maal per jaar. Het blad wordt bij alle leden gratis thuis bezorgd of Рop verzoek en tegen betaling Рper post toegestuurd. Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten.

Bankrekening Ik Geloof: NL 52 FVLB 0227 1587 25 t.n.v. Ik Geloof Gereformeerde Kerk Sliedrecht.

De data voor het inleveren van kopij in 2018 zijn: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni, 23 augustus, 20 september, 25 oktober, 22 november en 13 december.

Voor het aanleveren van kopij kunt u gebruikmaken van het e-mailadres van Ik Geloof > kerkblad.ik.geloof@gmail.com.