Historie

pagina 10

Kerkbuurt_Gereformeerde_Kerk

kerk 2000

Historie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht
In 1853 wordt Sliedrecht een zelfstandige gemeente, nadat in de jaren daaraan voorafgaand zich verschillende landelijke- en plaatselijke ontwikkelingen hebben voorgedaan.

Jan van Leeuwen, archivaris van de GKS, gaat in het boekje ‘Er is niets nieuws onder de zon’, daar uitvoerig op in. Deze bijzondere uitgave verscheen in 2003 ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de GKS.

Volgens een aardrijkskundig woordenboek, dat omstreeks 1853 is uitgegeven, is Sliedrecht in die tijd het aanzienlijkste en grootste dorp in de Alblasserwaard. Het is geheel langs de dijk gebouwd en strekt zich ruim 1,5 uur gaans uit. Over het algemeen zijn de huizen van goede kwaliteit en middelen van bestaan zijn: het snijden en drogen van biezen, het aannemen van uitgebreide waterwerken, zalmvisserij, veeteelt en grienderijen. De burgerlijke gemeente telt dan 5.000 inwoners.

De Sliedrechtse ‘afgescheidenen’ behoren kerkelijk onder Giessendam. In de Classesvergadering van 27 april 1853, in Dordrecht gehouden, delen de kerkenraadsleden van de gecombineerde gemeente Giessendam / Sliedrecht echter mede, dat de ‘afgescheidenen’ te Sliedrecht zelfstandigheid begeren. Het verzoek wordt door de Classicale vergadering ‘profijtelijk voor de kerk bevonden’ en daarom ingewilligd. Dominee S.O. Los uit Werkendam wordt tot Consulent benoemd.

Wanneer de eerste kerkdienst is gehouden is niet precies te vast te stellen. Op 28 juni 1853 wenden A. Meijer en twee anderen zich tot de Koning met het verzoek te worden erkend als Christelijk Afgescheiden Gemeente. Deze datum wordt aangehouden als instituering. Bij de oprichting telt de kerk ca. 110 leden. Zo was het begin van de Christelijk Afgescheiden Gemeente Sliedrecht.

‘Er is niets nieuws onder de zon’ is samengesteld door Jan van Leeuwen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Overname van tekst en beeld is niet toegestaan zonder bronvermelding. De uitgave werd gedrukt door Drukkerij Van Wijngaarden (Sliedrecht). De bijzondere uitgave is nog beperkt verkrijgbaar. Vul hiervoor het contactformulier in.

In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de GKS door de jaren heen.

Orgel
Het orgel in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht heeft een eigen verhaal. U vindt hier een technische beschrijving

Opening kerkgebouw in 1931
Op 6 januari 2012 was het 80 jaar geleden dat het huidige kerkgebouw in gebruik werd genomen. In de dienst op zondag 15 januari 2012 werd hieraan aandacht geschonken. De voorzitter van de kerkenraad hield een kleine toespraak, er werden enkele liederen uit de Oude Berijming niet-ritmisch gezongen en er werd die zondag uit de Statenvertaling gelezen. Tijdens de collecte werd er via de beamer een foto-reportage vertoond over het kerkgebouw.

Na de dienst kon men een kleine expositie bezichtigen van de Archivaris van de kerk, de heer Jan van Leeuwen. Bij ‘Ik Geloof’ van januari 2012 was een bijlage gevoegd waarin het kerkgebouw werd belicht.
Op zondag 20 maart 2016 werd in de de Eredienst kort stilgestaan bij het feit dat het orgel 125 jaar in gebruik is in onze Kerk; tijdens de collecte werd hierover een powerpoint vertoond met achtergrondinformatie.