Heilig Avondmaal

Op zondag 2 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Om 09.30 uur lopende, om 16.00 uur in Parkzicht en om 18.00 uur in een kring voor in de kerkzaal. De Avondmaalscollecte is dan bestemd voor de Stichting Noodopvang Papendrecht / Alblasserwaard. Deze stichting is in 2002 opgericht door de samenwerkende kerken in Papendrecht en biedt hulp aan asielzoekers, die nog geen verblijfsvergunning hebben.  Daarin werkt zij samen met de gemeente, de woningstichting, Kerk in Actie en Vluchtelingenwerk. Bankrekening Diaconie: NL 36 FVLB 0227 1723 02.