Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht GKS

Het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht (GKS) is op 1 maart 1950 van start gegaan met 45 leden.
De eerste dirigent was Jan Bonefaas die tot 1971 het dirigeerstokje hanteerde.
Van 1975 tot en met 1990 dirigeerde Simon van Dalen het koor en in 1991 werd Frans van Tilburg zijn opvolger.
Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 1 januari 2004 onder bekwame leiding van Ton van der Horst.
Ons doel is zingend het Evangelie te brengen.

Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en concerten en organiseren ook zelf regelmatig concerten.
Elke dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat 6).

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Musicaris:
Dhr. M.P. Batenburg Dhr. G. Oskam
Graafland 31   Vogelenzang 7
2964 BJ Groot-Ammers 3362 BW Sliedrecht
   
Secretaris: Bestuursleden:
Mw. W.S. Langedijk-Timmerman Mw. C. de Jong-Berrevoets
Burg. van Hofwegensingel 55 P. Rijsdijkstraat 29
3362 NM Sliedrecht  3361 HV Sliedrecht
Emailadres:  
   
Penningmeester:  
Mw. M. Alblas-Sterrenburg  
Bonkelaarplein 72  
3363 EL Sliedrecht  


Wij verlenen onze medewerking aan de volgende diensten in 2018:
26 april 2018 Oranjeconcert in de Gereformeerde Kerk, m.m.v. El Jakim uit Haarlem Sliedrecht
27 mei 2018 Zondag Avond Zangdienst in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, m.m.v. El Jakim uit Haarlem
26 juni 2018 Zangdienst in verzorgingshuis “Hof van Ammers te Groot Ammers
30 september 2018 Zondag Avond Zangdienst in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht, m.m.v. El Jakim uit Haarlem
18 december 2018 Kerstzangdienst in verzorgingshuis Parkzicht te Sliedrecht
   

Jubilarissen Gereformeerd Kerkkoor
Tijdens de jaarvergadering van het Gereformeerd Kerkkoor zijn 3 leden gehuldigd.
Annie Hardam en Suze Langedijk waren 25 jaar lid, zij kregen een pen met inscriptie.
Willy de Jong ( staat i.v.m. met ziekte niet op de foto) kreeg een gouden speldje met G.K.S. logo.
Natuurlijk kregen allen een bloemetje.

terug