Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht

l-gksSONY DSCHet Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht (GKS) is op 1 maart 1950 van start gegaan met 45 leden.

De eerste dirigent was Jan Bonefaas die tot 1971 het dirigeerstokje hanteerde.

Van 1975 tot en met 1990 dirigeerde Simon van Dalen het koor en in 1991 werd Frans van Tilburg zijn opvolger.

Het koor telt momenteel 40 leden en staat sinds 1 januari 2004 onder bekwame leiding van Ton van der Horst.

Ons doel is zingend het Evangelie te brengen.

Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en concerten en organiseren ook zelf regelmatig concerten.

Elke dinsdagavond repeteren wij van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht (Middeldiepstraat 6).

Bestuurssamenstelling
Vice voorzitter: Musicaris:
Dhr. M.P. Batenburg Dhr. G. Oskam
Jan Sluyterstraat 4 Vogelenzang 7
3351 JL Papendrecht 3362 BW Sliedrecht
Secretaris: Bestuursleden:
Mw. W.S. Langedijk-Timmerman Mw. A. Groen
Burg. van Hofwegensingel 55 Stormrand 4
3362 NM Sliedrecht 3362 JK Sliedrecht
Emailadres: wlangedijk@chello.nl
C. de Jong-Berrevoets
Penningmeester: P. Rijsdijkstraat 29
Mw. M. Alblas-Sterrenburg
3361 HV Sliedrecht
Piet Heinstraat 5
3361 HT SliedrechtWij verlenen onze medewerking aan de volgende diensten in 2017:

 1 november 2017  Dankdag voor Gewas en Arbeid (GKS)
 26 november 2017  Zondagavond zangdienst in de Gereformeerde Kerk Sliedrecht m.m.v. ‘El Jakim’ (Haarlem)
 19 december 2017  Kerstzangdienst in verzorgingshuis Parkzicht te Sliedrecht


Jubilarissen Gereformeerd Kerkkoor

Tijdens de jaarvergadering van het Gereformeerd Kerkkoor zijn 4 leden gehuldigd.
Adrie Bouwman was 25 jaar lid (staat i.v.m. ziekte niet op de foto). Zij kreeg een pen met inscriptie.
De leden Nelly Bons, Jenny van ’t Hoog en Coby de Jong waren 40 jaar lid. Zij kregen de gouden G.K.S. speld uitgereikt.