Geloofsopvoeding Geloofsopvoeding

Wil je het geloof overdragen aan je kinderen? Het lijkt misschioen gemakkelijk, maar is dat ook zo? Hoe doe je dat, je geloof overdragen? Deze, en andere vragen komen terug in een cursus van vier avonden 'Hecht door en in geloof', welke op 4 en 11 oktober en op 1 en 8 november gegeven wordt in De Voorhof. Aanmelding kan via Arianna Blokland () of André Bor ()
Vanwege de geringe belangstelling gaan de geplande avonden op dit moment NIET door. Heeft u ondanks het niet doorgaan van de avonden toch belangstelling, dan kunt u contact opnemen met  Arianna Blokland ( of André Bor ().
 

terug