Predikant Predikant
   Ds A.L. Veerman
   Merwestraat 60
   3361 HM Sliedrecht
   Telefoon 0184-632175
   Mobiel +31-6-83663420
   Email: al.veerman[at]gmail.com 

  
   Ds Veerman heeft op maandag
   zijn vrije dag.


   PREDIKANT

Onze gemeente heeft een fulltime predikant voor het werk in haar midden aangesteld. De predikant houdt zich vooral bezig met de volgende zaken:
                          
- voorgaan in de zondagse (of bijzondere) erediensten
- toerusten en ondersteunen van de aanwezige  ambtsdragers en vrijwilligers  
  die in de gemeente actief 
 zijn
- bezoek aan gemeenteleden, die voor kortere of langere tijd te maken hebben
  met een crisis of 
veranderende situatie
- ondersteunen van de catechese en vorming in de gemeente
- in samenspraak met de kerkenraad de kerk vertegenwoordigen in de  
  contacten naar andere kerken of instellingen toe

- bedienen van de sacramenten (Doop en Heilig Avondmaal),
  evenals het leiden van rouw- en trouw
diensten;
- geven van (belijdenis) catechese voor 17 jaar e.o.
- samen met de kerkenraad leiding geven aan de gemeente.


 
terug