Nieuwsberichten

Belangrijke en actuele informatie vanuit de GK Sliedrecht wordt hier vermeld en gedeeld met gemeenteleden en andere belangstellenden.

BBQ

Op vrijdag 21 september a.s. organiseert Segment 16-30 een BBQ. De kosten bedragen 7,50 euro p.p. Interesse? Neem contact op met: Hanneke Hoogendoorn (06-12685531 of h.hoogendoorn@vandervliesschoenebn.nl) of Gert van Tent (06 83 57 99 38 of g.vantent@kpnmail.nl).

Deel-je-leven-24-7

In het weekend van 13/14 oktober wil Segment 16-30 ‘een nachtje weg’ organiseren voor jongeren van 12 jaar en ouder. Zin om mee te gaan? De kosten bedragen 12,50 euro per persoon. Neem contact op met Hanneke Hoogendoorn (06 12 68 55 31) of Lydia van Sinttruye (06 51 77 55 36)..

Enquete

Door het Jeugd- en Jongerenwerk wordt onder ouders een enquete gehouden over de behoeften aan, en tevredenheid over activiteiten, zoals kinderoppas, huiscatechese, enz voor de jeugd. De uitkomsten zullen gebruikt worden om werkvormen te verbeteren, waar dit gewenst wordt. Voor nadere informatie: Petra Elhalky (p.elhalky@outlook.com).

ZWO bijdrage 2018 al betaald?

Wie de Vrijwillige Zendingsbijdrage over 2018 nog niet heeft betaald, wordt gevraagd dit nu zo spoedig mogelijk in orde te maken. Het gaat om een bedrag van minimaal 17,50 euro per lid. Het geld kan gestort worden op bankrekening NL 11 FVLB 0227 1725 58 t.n.v. ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht en onder vermelding van: Bijdrage 2018.

Rwanda Jongerenreis 2019

Bij voldoende belangstelling wil men in 2019 met een groep jongeren (leeftijd ca. 16 – 25 jaar) in juli/augustus naar Rwanda afreizen voor een jongerencontact. Dit plan wordt ondersteund door Kerk in Actie (PKN). Inmiddels heeft zich al een aardig groep aangemeld. Neem voor nadere informatie contact op met Rita Verboom (06 46068709 of 412403).

Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap een nieuwe privacywetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven en instanties persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt. De Gereformeerde Kerk Sliedrecht gaat zorgvuldig om met de door haar ontvangen persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van haar activiteiten. Voor overige informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement (zie hier                 ).Kijk voor meer informatie over de nieuwe privacywetgeving op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Doopdienst

Wie nadere informatie wil over de doop, neemt contact op met de scriba, mw. Joke Bouwman, telefoon 411200.

Inloopochtend Diakass

Op dinsdag 21 augustus a.s. zal Diakass van 10.00 uur tot 12.00 uur een Inloopochtend organiseren in De Voorhof (Middeldiepstraat 6), voor leden van onze kerk, bewoners van de wijk, etc. Iedereen is welkom, van jong tot oud!  De ochtenden zijn bedoeld om met elkaar kennis te maken, een praatje te maken en dat alles met een kopje koffie of thee en wat lekkers erbij. Kortom: om elkaar te ontmoeten. Wie een probleem heeft met vervoer, kan contact opnemen met Lies (41 04 28) of Ank (41 85 48). De overige Inloopochtend zijn op: 19 september, 16 oktober, 14 november, 11 december, 9 januari, 5 februari, 6 maart, 2 april, 1 mei, 28 mei, 26 juni, 23 juli en 21 augustus.

Beach Volleybal 2018

Ook dit jaar wordt er een Beachvolleybal-toernooi georganiseerd. Waar? Naast Sporthal ‘De Basis’ is een speciaal veld aangelegd en daar treffen we elkaar. Wanneer: zaterdag 8 september a.s. van 16.00 – 20.00 uur. Hoe kun je meedoen? Je kunt als individu meedoen, maar ook als team. Gewoon zes personen bij elkaar zoeken en een naam verzinnen. Na afloop een overheerlijke BBQ. Kosten: vijf euro p.p. en kinderen tot en met 12 jaar slechts een euro p.p. Opgeven kan bij: Hanneke Hoogendoorn (06-12685531) of h.hoogendoorn@vandervliesschoenen.nl of bij Wiebe de Vries (wiebedevries@live.nl).

 

Jeugdkerk

Met uitzondering van de vakantieweken, wordt er in principe elke 2e zondag van de maand om 09.30 uur Jeugdkerk gehouden in De Voorhof. Je bent dan vanaf 09.15 uur welkom. De Jeugdkerk is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. De eerstkomende Jeugdkerk is op zondag 15 juli.