Nieuws berichten

Jongerendienst

Op zondag 12 november a.s. wordt er om 18.00 uur een Jongerendienst gehouden onder leiding van mw. L. Bak-Lanser en met als thema: ‘Zoek het lekker zelf uit’. Een groep jongeren gaat ermee aan de slag en hopen dat ook jij langskomt.
Via deze link een persoonlijke uitnodiging van de jeugd zelf

Kinderdankdag

Op woensdagmiddag 1 november a.s. wordt er om 14.30 uur, in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk, een kinderdankdagdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk (Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat). Deze dienst is gericht op de kinderen van de basisschool. Aan deze dienst, die onder leiding staat van ds. Geert van Dijk (NGK), wordt meegewerkt door het kinderkoor Friends uit Papendrecht. De piano wordt bespeeld door Bart Kuntz en de collecte is bestemd voor het Rode Kruis t.b.v. de slachtoffers op St. Maarten. Het thema is: ‘Wauw, wat een kleuren!’ en daarom worden alle kinderen in kleurrijke kleding verwacht, samen met hun ouders, opa en oma, broers en zussen en vriendjes en vriendinnetjes.

Boekbespreking

‘De Weg van de Mens’ is een boek van Martin Buber en wordt besproken op dinsdag 7 en 14 november a.s. Neem voor nadere informatie contact op met Elma, telefoon 06 16657630 of 0184 41 44 62 of stuur een mail naar andretollenaars@hetnet.nl

Kerk & Israël

Op donderdag 2 november a.s. organiseert de Werkgroep Kerk & Israël een Israëlavond in De Voorhof. Voor deze avond is ds. Willem J.J. Glashouwer uitgenodigd. Hij is actief binnen de PKN en betrokken bij het werk van Christenen voor Israël. Die avond verzorgt hij een inleiding over ‘De Twaalf Artikelen en Israël’. De bijeenkomst begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Geloof in kleur

Op donderdag 16 november a.s. geeft de theoloog / beeldend kunstenaar Anne-Marie v.d. Wilt, voor Vorming & Toerusting van Boven Hardinxveld, een lezing over ‘Geloof verbeeld in kleur’. Nadere informatie volgt.

Van Moos en Sam tot Abraham

Op maandag 16 oktober a.s. wordt in het bijgebouw van de Gereformeerde Kerk, Jan Steenstraat 5 in Boven Hardinxveld een lezing gehouden over de Joodse humor. De lezing wordt verzorgd door Peter van ’t Riet en begint om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur inloop). Niet alleen wordt stilgestaan bij de humor van de Talmoed, maar ook bij de humor van de Bijbel en dat allemaal naar aanleiding van het boek ‘Joodse humor’ dat in 2014 verscheen.

Filmavond ‘Le Havre’

Op vrijdagavond 27 oktober a.s. wordt om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de bovenzaal van De Voorhof de film ‘Le Havre’ vertoond. Deze film handelt over Marcel Max, een schoenpoetser, uit Le Havre (Fr). Hij leidt een rustig leventje, maar dan komt er een minderjarige Afrikaanse vluchteling op zijn pad. Na afloop is er een bespreking met Daniëlle Zwanink, die vluchtelingen in Sliedrecht begeleid. Graag vóór 20 oktober a.s. aanmelden bij: Marjan (marjanboer@xs4all – 41 50 63) of bij Marja (marjadewinter@solcon.nl) – 41 18 89.

Actie Kerkbalans 2018

Binnenkort start de Actie Kerkbalans 2018. Deze actie zal voor een belangrijk deel langs digitale weg verlopen en daarvoor zijn email-adressen nodig. Als het emailadres nog niet bekend is bij de kerk, dan kan dat worden doorgegeven aan Marieke (mariekevt@live.nl) Wie het College van Kerkrentmeesters wil helpen bij deze actie, wordt verzocht dit ook bij Marieke te melden (telefoon 41 95 79).

Contactmiddag Diakass

Op woensdag 15 november a.s. organiseert Diakass in De Voorhof de najaars-contactmiddag. Wim Prins neemt iedereen dan ‘mee op reis’ naar Zwitserland en de middag wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd. Graag van te voren opgeven bij Ank (41 85 48 – h.steenkist@planet.nl), ook als er vervoer gewenst is.

OpenDeurDienst

Op zondag 29 oktober a.s. wordt er om 18.00 uur een gezamenlijke OpenDeurDienst gehouden m.m.v. mw. Lizanne Bak-Lanser (GK) en ds. Johan Sparreboom (NHG). Zij beiden zullen stilstaan bij het thema ‘Dankbaar’. Wat is dankbaar? Is het iets wat je kunt leren of moet het ontstaan? Is dankbaarheid een ‘way of life’, een keuze of een karaktertrek? En welke rol speelt God daarin? De muzikale bijdragen worden verzorgd door Ilse Visser en Marieke Visser (zang) en Scott Baks (orgel/piano).