Nieuwsberichten

Belangrijke en actuele informatie vanuit de GK Sliedrecht wordt hier vermeld en gedeeld met gemeenteleden en andere belangstellenden.

Zondagavondzang

Op zondag 25 maart a.s. wordt er om 18.00 uur weer een Zondagavondzangdienst gehouden. Dan met medewerking van het Christelijk Gemengd Koor ‘de Levensbron’ uit Ridderkerk o.l.v. Bert Kruis en Johan den Hoedt op het orgel. Johan Crezee verzorgt dan de verbindende teksten. Het thema is: ‘van liefde ongekend’. De daarop volgende Zondagavondzangdienst wordt gehouden op zondag 27 mei a.s. om 18.00 uur m.m.v. het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht o.l.v. Ton van der Horst en Bert Kruis (orgel). Gerard de Haan leest dan verbindende teksten.

Kerk & Israël

Op donderdag 12 april a.s. organiseert de Werkgroep Kerk & Israël om 20.00 uur een Israëlavond in de Maranathakerk (Lijsterweg 2). Tijdens deze bijeenkomst zal David van Wijck van de Stichting Israël en de Bijbel een inleiding houden over ‘het hartzeer van Paulus’.

Nieuwe voorzitter PKN

Op zondag 18 maart a.s. zal ds. Saskia van Meggelen uit Breda om 18.00 uur voorgaan in de middagdienst. Ds. Van Meggelen (50) is sinds kort de nieuwe preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is momenteel predikant van de Johanneskerk in Breda en was eerder predikant in ‘s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. In haar eerste toespraak zei de nieuwe voorzitter dat ze blij is met het vertrouwen. “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen.”

Bezoek uit Rwanda

In de ochtenddienst (09.30 uur) van zondag 22 april a.s. zullen twee leden van de Rwandadelegatie aanwezig zijn, te weten: Ds. Mariane Nimugire (predikante van Musambira) en mw. Immaculée Mukampuhwe (directrice van een lagere school in Kayonza). De dienst zal worden geleid door ds. Smilde en het Afrikaanse koor ‘Niyah Ubuntu’ o.l.v. Boaventura Gouveia geeft muzikale medewerking. Na de dienst is er een ‘meet-greet-eat’, voor wie dat wil.

Maria de Groot

Theologe en schrijfster Maria de Groot woont sinds twintig jaar in een klein schooltje in het Friese dorpje Woudsend. Ze begon er een theologische werkplaats voor vrouwen. Op dit moment geeft ze met haar huisgenote Christianne Méroz cursussen op het gebied van theologie, jodendom en spiritualiteit. Op 10 en 17 april a.s. is zij van 19.30 – 22.00 uur, op uitnodiging van Vorming & Toerusting, aanwezig in De Voorhof. Dan zal haar boek besproken worden ‘de innerlijke ruimte van Maria de Groot’. Het is mogelijk vooraf gebruik te maken van een maaltijd. Voor nadere informatie en/of aanmelding: Elma Tolenaars.

Contactmiddag Diakass

Diakass organiseert in samenwerking met het Segment 75+ op woensdag 11 april a.s. een Voorjaarscontactmiddag. Nadere informatie volgt.

Creatieve avond

Op donderdagavond 19 april a.s. organiseert het Segment 31-54 jaar (‘in the middle’) om 20.00 uur voor iedereen van jong tot oud een creatieve avond in De Voorhof. Met hulp van Jettie Deleu wordt dan een mooi sieraad gemaakt. De eigen bijdrage bedraagt vijf euro. Graag aanmelden vóór 12 april a.s. bij Nella Blokland (c.blokland93@upcmail.nl of 41 41 45).

The basics of het Heilig Avondmaal

Onze kerk organiseert eenmaal per jaar een Avondmaalscatechese voor jongeren uit de groepen 5 tot en met 9 van de basisschool. Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen kennis? Weten wij nog precies hoe het allemaal zit? Om deze kennis eens op te frissen wordt er op donderdag 22 maart a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) – onder leiding van mw. Lizanne Bak-Lanser – een informatieve bijeenkomst gehouden in De Voorhof, onder de titel: The basics van het Heilig Avondmaal’. Nadere informatie of aanmelding bij: André Bor (42 52 52 of abor@planet.nl).

The Passion

The Passion is een spraakmakende muzikale hervertelling van de laatste dagen van Jezus. Sinds 2011 wordt dit muzikaal-bijbelse evenement gehouden op Witte Donderdag, telkens op een andere locatie in Nederland. Dit jaar in Amsterdam, in de Bijlmermeer. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, Pilatus, de verteller en de verslaggever.

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik zie jou’. In onze dichtbevolkte hoofdstad waar mensen vaak langs elkaar heen leven, wil The Passion het verhaal brengen dat gaat over het omzien naar elkaar. De Sectie Vorming & Toerusting geeft de gelegenheid om met elkaar (jong en oud) direct na de dienst op de Witte Donderdag (29 maart om 20.30 uur)  in de kerkzaal naar deze uitzending te komen kijken.

 

Viering Heilig Avondmaal

Op donderdag 29 maart a.s. (Witte Donderdag) wordt om 19.30 uur het Heilig Avondmaal gevierd. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Voor eventueel vervoer kan contact worden opgenomen met Piet Batenburg (41 04 32). De collecte is dan voor Compassion Nederland. Zij werkt in 25 ontwikkelingslanden en zorgt voor ca. 1,9 mio kinderen. Wie niet aanwezig kan zijn bij de viering en toch wil bijdragen, kan een gift overmaken (zie onder bankrekeningnummers).