Gedicht van de week

Hier wordt regelmatig een gedicht geplaatst.

Een woord voor elke dag

Daarom geloven wij…

Omdat onze woorden zo schraal zijn,

onze gebaren zo krachteloos,

onze blik zo kortzichtig,

onze harten zo kil,

hebben wij een ander nodig,

met menselijke warmte.

Daarom gedenken wij

Jezus van Nazareth.

 

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,

onze perspectieven zo op onszelf gericht,

onze visioenen slechts van hier en nu,

hebben wij een medestander nodig

die liefde, recht en trouw ons leert.

Daarom herinneren wij ons

Jezus van Nazareth.

 

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,

onze dood zo doodgewoon,

ons leven zo vaak tevergeefs,

onze oplossingen een deel van ons probleem,

hebben wij een broeder nodig

die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.

Daarom geloven wij

Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk

uit: Medemens 2, uitgave Kerk in Actie