Beroepingswerk

Door de kerkenraad is een Beroepingscommissie (BC) samengesteld. Kijk voor nadere informatie hier Leden Beroepingscommissie GK Sliedrecht Door de BC zijn Leo Hartkoren en Annie de Jager aangesteld tot voorzitter resp. secretaris. Daarnaast heeft de kerkenraad een profielschets opgesteld. Lees hier Profielschets GKS 2017 Voor nadere informatie over het beroepingswerk wordt verwezen naar de scriba, Joke Bouwman (jphbouwman1@gmail.com) of de voorzitter, Gerard de Haan (de.hanen@hetnet.nl)