Bankrekeningnummers

Giften

Regelmatig ontvangt de kerk rechtstreeks of via haar predikant, of via een ambtsdrager/pastoraal werker etc. een gift van een gemeentelid. Wij zijn met die giften heel blij en ze worden ook in dankbaarheid aanvaard.

Soms wordt er bij het overmaken of het overhandigen gezegd waarvoor de gift bestemd is, maar vaak wordt er alleen ‘gift’ vermeld of gezegd. Graag willen wij die gemeenteleden die een gift geven verzoeken duidelijk aan te geven waarvoor de gift bestemd is. Dat kan zijn: voor het onderhoud, voor het pastoraat, voor bijzondere diensten of noem maar op. Dus zet er a.u.b. bij waarvoor de gift bestemd is.

Wordt er geen specifieke bestemming vermeld, dan zal de gift automatisch ten goede komen aan het onderhoudsfonds voor de kerkzaal, het kerkelijk centrum en de pastorie.

Wilt u met iemand van het College van Kerkrentmeesters in gesprek komen over het geven van giften, legaten, etc., dan kunt u dit melden aan mw. Marieke van Tiggelen (41 95 79).

Bankrekeningnummers

Hieronder vindt u de verschillende IBANnummers van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht

Administratie Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 23 FVLB 0227 1581 80
JJW Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 02 FVLB 0227 1588 49
Diaconie Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 36 FVLB 0227 1723 02
ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 11 FVLB 0227 1725 58
Clubwerk Gereformeerde Jeugdraad NL 02 FVLB 0227 1588 49
Diakass Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 38 FVLB 0227 1732 36
Ik Geloof Gereformeerde Kerk Sliedrecht NL 52 FVLB 0227 1587 25