Gerard de Haan

Enquete

Door het Jeugd- en Jongerenwerk wordt onder ouders een enquete gehouden over de behoeften en tevredenheid over activiteiten, zoals kinderoppas, huiscatechese, enz voor de 12+ jeugd. De uitkomsten zullen gebruikt worden om werkvormen te verbeteren, waar dit gewenst wordt. Voor nadere informatie: Petra Elhalky (p.elhalky@outlook.com).

Collecte Heilig Avondmaal

De Heilig Avondmaalscollecte van zondag 1 juli a.s. wordt bestemd voor het werk van AMREF Flying Doctors. Zij bieden in Afrikaanse landen gezondheidsdiensten aan, zoals het verspreiden van muskietennetten, het geven van voorlichting, herstelchirurgie, het aanleggen van waterputten enz. Wie niet kan bijdragen in de collecte, kan altijd een gift overmaken naar de Diaconie.

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 1 juli a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de ochtenddienst (09.30 uur) lopend en in de middagdienst (18.00 uur) in een kring. Om 16.00 uur wordt er in Parkzicht een korte dienst gehouden voor de bewoners van Parkzicht, de Hof van Sliedrecht enz. Wie vervoer nodig heeft kan contact opnemen met Piet Batenburg (410432).

ZWO bijdrage 2018 al betaald?

Wie de Vrijwillige Zendingsbijdrage over 2018 nog niet heeft betaald, wordt gevraagd dit nu zo spoedig mogelijk in orde te maken. Het gaat om een bedrag van minimaal 17,50 euro per lid. Het geld kan gestort worden op bankrekening NL 11 FVLB 0227 1725 58 t.n.v. ZWO Gereformeerde Kerk Sliedrecht en onder vermelding van: Bijdrage 2018.

Rwanda Jongerenreis 2019

Bij voldoende belangstelling wil men in 2019 met een groep jongeren (leeftijd ca. 16 – 25 jaar) in juli/augustus naar Rwanda afreizen voor een jongerencontact. Dit plan wordt ondersteund door Kerk in Actie (PKN). Op woensdag 27 juni a.s. is er vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in De Voorhof met bijdragen van Kerk in Actie, een deelneemster van de reis in 2016, een van de ouders van toen en Rita Verboom (organisatie).

Pastoraat Segment 75+

Het pastorale team van Segment 75+ organiseert op woensdag 22 augustus a.s. een bijeenkomst. Nadere informatie hierover volgt.

Nieuwe predikant beroepen

De Kerkenraad heeft op zondag 17 juni jl., na het horen van de gemeente, unaniem besloten een beroep uit te brengen op ds. A.L. Veerman (47) uit Vriezenveen. Ds. Veerman studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen en was van 1999 tot 2004 aan deze Universiteit verbonden als onderzoeker aan de afdeling Praktische Theologie. Hij promoveerde in 2005. Van 2005 tot 2014 was hij als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente in ’t Harde. Van 2014 tot heden is hij als predikant verbonden aan de GK van Vriezenveen.

Privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 is binnen de Europese Gemeenschap een nieuwe privacywetgeving van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven en instanties persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt. De Gereformeerde Kerk Sliedrecht gaat zorgvuldig om met de door haar ontvangen persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van haar activiteiten. Voor overige informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement (zie hier                 ).Kijk voor meer informatie over de nieuwe privacywetgeving op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Ik loop met je mee

Heb je een lief mens verloren aan de dood? Is dat kort of juist al wat langer geleden? Zou je anderen die ook verloren, willen ontmoeten in een vertrouwde omgeving? Om te luisteren of te delen? Dan ben je op dinsdag 3 juli a.s. om 20.00 uur van harte welkom in De Voorhof op een avond die drs. Lizanne Bak-Lanser zal leiden. Graag vooraf melden bij Leo Hartkoren (hartkoren@gmail.com).

Doopdienst

Wie nadere informatie wil over de doop, neemt contact op met de scriba, mw. Joke Bouwman, telefoon 411200.