Gerard de Haan

Zondagavondzang

Op zondag 30 september wordt om 18.00 uur de eerste Zondagavondzangdienst van dit kerkelijk seizoen gehouden. Het thema van deze dienst luidt: ‘Een nieuw begin’. Medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Kerkkoor en ‘Eljakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst. De dienst wordt op het orgel begeleid door Bert Kruis en de verbindende teksten worden uitgesproken door Johan Crezee.

Startzondag = Gemeentezondag

De startzondag voor het seizoen 2018 – 2019 wordt gehouden op zondag 16 september a.s. en het thema is dan ‘een goed gesprek’. Wie wil meehelpen (bakken, catering, klaarzetten enz. ) kan een bericht sturen naar het emailadres: gkstartzondag@gmail.com of belt met 42 52 52 (André Bor). Nadere informatie volgt in Ik Geloof van eind augustus 2018.

Voltooid leven

Als je ouder wordt en lichaam en geest gaan achteruit, dan gaan je gedachten er wel eens naar toe. Naar dat moment dat je leven eindigt of voor je gevoel, voltooid zal zijn. Over het thema ‘Voltooid Leven’ wil het Segment 75+ in gesprek komen met leden van onze kerk. Op woensdag 22 augustus a.s. wordt om 15.00 uur in De Voorhof een bijeenkomst gehouden m.m.v. Gijsbert Verwoerd, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis als Transferverpleegkundige / Consulent Palliatieve zorg dagelijks geconfronteerd wordt met vragen, en Lizanne Bak-Lanser. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee. Als u vervoer wenst, kan contact worden opgenomen met een van de teamleden van Segment 75+.

Komst nieuwe predikant

Onze nieuwe predikant, ds. A.L. Veerman (47), zal op zondag 7 oktober, tijdens een feestelijke dienst, door ds. N. Dijkstra-Algra (Houten) aan onze gemeente worden verbonden. Deze dienst begint om 14.30 uur en er zal Kindernevendienst en Kinderoppas zijn. Op zaterdag 6 oktober kan er met Alexander en Esther Veerman kennis worden gemaakt in De Voorhof. Nadere informatie volgt.

Kindernevendiensten

Met ingang van zondag 26 augustus a.s. worden in de ochtenddiensten (aanvang 09.30 uur) weer Kindernevendiensten gehouden voor kinderen van de basisschool.

Timzingt

Op vrijdagavond 23 november geeft Timzingt een optreden in de kerkzaal. Timzingt maakt (liedjes)cabaret en kleinkunst. Een optreden van Timzingt is een wervelende mix van muziek en kleinkunst, waarbij hij zich begeleidt op piano, gitaar en of ukelele. Het gaat om thema’s als: geloof en kerk, onderwijs en opvoeding, liefde en relaties, arm en rijk en persoonlijkheidsontwikkeling.

‘in the Middle Lunch’

Op zondag 30 september organiseert het team ‘in the Middle’ (Segment 31-54 jaar) weer een lunch. Deze wordt gehouden in De Voorhof, direct aansluitend het koffie-uurtje. Wie wil deelnemen zorgt ergens voor en dat wordt met elkaar gedeeld.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Het leesrooster voor het Heilig Avondmaal voor zondag 2 september, is als volgt: maandag 27 augustus – Romeinen 12: 1 en 2 * Dinsdag 28 augustus – Lucas 22: 19 en 20 * Woensdag 29 augustus – Johannes 6: 11 * Donderdag 30 augustus – Jesaje 6: 1 – 3 * Vrijdag 31 augustus – Marcus 6: 1 – 13 * Zaterdag 1 september – Johannes: 1 – 13

Heilig Avondmaal

Op zondag 2 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Om 09.30 uur lopende, om 16.00 uur in Parkzicht en om 18.00 uur in een kring voor in de kerkzaal. De Avondmaalscollecte is dan bestemd voor de Stichting Noodopvang Papendrecht / Alblasserwaard. Deze stichting is in 2002 opgericht door de samenwerkende kerken in Papendrecht en biedt hulp aan asielzoekers, die nog geen verblijfsvergunning hebben.  Daarin werkt zij samen met de gemeente, de woningstichting, Kerk in Actie en Vluchtelingenwerk. Bankrekening Diaconie: NL 36 FVLB 0227 1723 02.

Spelletjesmiddag

Op maandagmiddag 3 september a.s. organiseert Diakass vanaf 14.30 uur weer een spelletjesmiddag voor iedereen van jong tot oud in De Voorhof, Middeldiepstraat 6. Wie vervoer nodig heeft, belt even met Lies (41 04 28) of met Ank (41 85 48). De overige spelletjesmiddagen zijn op: 1 oktober, 29 oktober, 26 november, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei, 17 juni, 8 juli en 5 augustus.