Actie Kerkbalans 2018

In november start de Actie Kerkbalans 2018. Deze actie zal voor het eerst, voor een belangrijk deel langs digitale weg verlopen en daarvoor zijn alle email-adressen nodig. Als het emailadres nog niet bekend is bij de kerk, dan kan dat worden doorgegeven aan Marieke (mariekevt@live.nl)  Naar het opgegeven email-adres wordt een formulier gestuurd met het verzoek dit in te vullen en te retourneren, of in de collectezak, of per post, of per mail, of door het persoonlijk af te geven bij een lid van het College.  Wie het College van Kerkrentmeesters wil helpen bij deze actie, wordt verzocht dit bij Marieke te melden (telefoon 41 95 79).