Actie Kerkbalans 2018

Binnenkort start de Actie Kerkbalans 2018. Deze actie zal voor een belangrijk deel langs digitale weg verlopen en daarvoor zijn email-adressen nodig. Als het emailadres nog niet bekend is bij de kerk, dan kan dat worden doorgegeven aan Marieke (mariekevt@live.nl) Wie het College van Kerkrentmeesters wil helpen bij deze actie, wordt verzocht dit ook bij Marieke te melden (telefoon 41 95 79).