About us About us

De Kerkenraad is enige tijd geleden benaderd enkele gemeenteleden die een nieuw event in Sliedrecht willen opzetten: ‘About Us’.
Dit event laat zich het beste omschrijven als een bijeenkomst van een uur, waarin men vooral bezoekers van 16 jaar e.o. wil inspireren rond actuele thema’s en levensvragen.
‘About Us’ is ontstaan uit het idee dat er voor iedereen een moment mag zijn waarop je nadenkt over het leven en stilstaat bij alles wat voor jou belangrijk is. ‘About Us’ gelooft in het bestaan van God en in Zijn liefde.
De bijeenkomsten zijn echter geen kerkdienst. Met filmpjes, muziek, nieuwsfragmenten en een spreker wil men de aanwezigen aan het denken zetten! De eerste spreker is Arie de Rover.
 
Na diverse overleggen heeft de Kerkenraad besloten dit initiatief te ondersteunen o.a. door het beschikbaar stellen van de kerkzaal. Achter dit interkerkelijke initiatief staan ca. 16 mensen uit vier verschillende kerken. Het eerste event staat gepland op zondag 2 december om 16.30 uur in ons kerkgebouw.
De toegang is gratis, maar een bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.  
Wees welkom!
Kijk voor meer informatie op www.about-us.nl  of volg het op Facebook of Instagram.
De avonddienst van zondag 2 december gaat gewoon door.
 

terug