Naar Psalm 98

Zingen en spelen, spelen en zingen – ik doe niets liever.

Zingen voor God, Schepper van hemel en aarde – ik kan het niet laten.

Hij vraagt erom en luistert.

De zee en alle vissen in het water vallen mij bij;

de aarde en al wat adem heeft doet met me mee;

beken en bergen, bronnen en bomen stemmen in.

Allen groeten God en die luistert.

Ik weet het zeker.

Peer Verhoeven