Korenfestival

Vierenveertig koren hebben zich inmiddels aangemeld voor het Korenfestival 2018. Dit festival wordt op zaterdag 22 september a.s. in Sliedrecht gehouden. Wie zich wil opgeven als gastvrouw/-heer of als BHV-er, kan contact opnemen met Rien Mudde (06-22789910).